ZA KULISAMI: Umarłe Miasto – produkcja

Wykorzystana przez twórców technika motion capture polega na „przechwytywaniu” trójwymiarowych ruchów aktorów i zapisywaniu w komputerze. Dzięki niej zarejestrowane postacie poruszają się bardzo naturalnie i realistycznie, a przechwycone dane są gotowe do dalszej obróbki. Technologia ta nie zastępuje w pełni pracy animatora, wnosi jednak znaczące wsparcie do procesu animacji. Aby stworzyć animacje za pomocą tej techniki potrzebne są kamery oraz markery (czujniki). Aktor zakłada na siebie kamizelkę, najczęściej czarną, po czym mocuje się na niej markery. Kiedy aktor się poruszy, ruchy markerów przekazywane są do komputera, gdzie podlegają dalszej obróbce, w tym między innymi czyszczeniu animacji. Przechwytywanie ruchu jest niejako rozwinięciem idei rotoskopu.

Jak twierdzi reżyser doświadczenia (Krzysztof Grudziński) – chciałby by odbiorcy zatrzymali się  i poczuli,  że cyfrowy zapis może odwoływać się do archetypicznych pojęć oraz że ten rodzaj wyrazu artystycznego może dawać „głębokie” odczucia. Twórca utrzymuje, że każde narzędzie dobrze wykorzystane, jest w stanie poruszać emocjonalnie. Przeniesienie świata opery do przestrzeni cyfrowej, zapis jej klasycznej formy we współczesnej realizacji staje się wyzwaniem dla eksperymentalnego narzędzia narracji VR.

Nagrania w technologii mocap do projektu UMARŁE MIASTO odbyły się w styczniu 2021 w Studiu Bones w Warszawie. Uczestniczył w nich reżyser doświadczenia, choreografka (Ramona Nagabczyńska) oraz aktorzy/tancerze (Oskar Malinowski oraz Bartosz Ostrowski).