ZA KULISAMI: Nightsss/Noccc – produkcja/postprodukcja

Podczas etapu preprodukcyjnego zwycięzcy konkursu biorą udział w regularnych sesjach organizowanych przez Kierownictwo Pracowni VR/AR. W tym czasie artyści weryfikują swoje wizje oraz, na podstawie sugestii specjalistów w dziedzinie nowych mediów i sztuk audiowizualnych, doprecyzowują niezbędne, techniczne potrzeby. Kolejny etap – produkcja – to czas, w którym twórcy realizują swoje projekty. W przypadku Nightsss/Noccc działania produkcyjne odbywały się równolegle do prac postprodukcyjnych – końcowego etapu tworzenia dzieła audiowizualnego.

Działaniom realizacyjnym nad doświadczeniem Nightsss/Noccc towarzyszyły nieustanne próby. Reżyserki Weronika Lewandowska i Sandra Frydrysiak wykorzystały przestrzeń Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi (hala telewizyjna), na potrzeby przetestowania kinectów rejestrujących postać i ruchy tancerki. Efekt, w postaci antropomorficznego awatara, osadzono w przygotowanych assetach (gotowych elementach wirtualnego świata przedstawionego) oraz wizualnym środowisku. Proces animacji następował wraz z poprawkami assetów i rozbudowywaniem przestrzeni wirtualnej.

W kolejnej fazie dodano interakcje oraz wprowadzono do środowiska wizualną reprezentację rąk imersanta. W trakcie tych działań testowano także także mechanizm interakcji dla dźwięku, a gdy świat przedstawiony nabrał wyraźnych struktur rozpoczęto prace nad udźwiękowieniem. Końcowa faza realizacji projektu obejmowała przygotowanie menu, napisów początkowych i końcowych.

Tworzenie środowiska wizualnego na potrzeby doświadczenia Nightsss/Noccc
Tworzenie tekstur na potrzeby doświadczenia Nightsss/Noccc
Tworzenie assetów na potrzeby doświadczenia Nightsss/Noccc
Osadzanie awatara w środowisku wizualnym doświadczenia Nightsss/Noccc
Twórcy doświadczenia Nightsss/Noccc wraz z Kierownictwem Pracowni VR/AR – Polą Borkiewicz i Jackiem Nagłowskim podczas postprodukcji