ZA KULISAMI: Nightsss/Noccc – preprodukcja

Aplikacja konkursowa Pracowni VR/AR oferuje przyszłym twórcom dwie możliwości realizacji doświadczenia – 3DoF (Degrees of Freedom) oraz 6DoF. Pierwsza z nich pozwala na poruszanie się wokół własnej osi, natomiast ta druga umożliwia wykonywanie określonych ruchów w przestrzeni. Dokonanie tego wyboru jest pierwszym krokiem ku właściwej strukturyzacji scenariusza.

Projekt Nightsss/Noccc to, według reżyserek (Weronika Lewandowska, Sandra Frydrysiak), interaktywny dialog pomiędzy imersantem a dziełem, w którym ten pierwszy eksploruje swoją wrażliwość równolegle do badania otoczenia. Twórczynie za fundamentalne uznały myślenie o imersancie jako „aktorze”, odgrywającego swoją „rolę”.

Co czuje zanurzona osoba w danym momencie, jakie ruchy może wykonać i jakie interakcje wybiera, a także jaki dialog wewnętrzny może prowadzić w reakcji na obiekty i wydarzenia przestrzenne – ten rodzaj dialogu wprowadzony został przez autorki i stał się istotnym punktem wyjścia dla rozwoju scenariusza oraz pracy nad wirtualną rzeczywistością. Innymi istotnymi elementami, wokół których stworzono scenariusz, były: ucieleśnienie imersanta w świecie wirtualnym – ręce, ich pozorna oraz faktyczna sprawczość , a także interakcja wizualna i dźwiękowa z otoczeniem, ruch i przeobrażenia postaci oraz jej relacja z wierszem.

Praca nad elementem ruchu zaczęła się również na etapie scenariusza, a próby i testy motion capture miały wpływ na jego ostateczny kształt. W tym czasie powstała rejestracja choreografii kamerą 360°. Okazała się być ona kluczową referencją wizualną w produkcji i postprodukcji, bo wiem zapis ten umożliwił kreatywne modyfikowanie choreografii w wirtualnej rzeczywistości.

Fragment moodboardu prototypowej wersji projektu Nightsss/Noccc
Fragment moodboardu prototypowej wersji projektu Nightsss/Noccc
Fragment moodboardu prototypowej wersji projektu Nightsss/Noccc
Fragment moodboardu prototypowej wersji projektu Nightsss/Noccc
Fragment moodboardu prototypowej wersji projektu Nightsss/Noccc