Pracownia VR/AR

Pracownia Rzeczywistości Wirtualnej i Rozszerzonej prowadzić będzie interdyscyplinarne projekty artystyczno-badawcze, których rezultatem będą realizacje immersyjnych doświadczeń. W każdym roku zostanie powołanych pięć zespołów, dzięki którym powstanie co najmniej pięć utworów wraz z pełną dokumentacją przebiegu oraz ze wskazaniem potencjalnych problemów natury technicznej, artystycznej i produkcyjnej oraz ich możliwych rozwiązań. Proces twórczych eksperymentów poddawany będzie wnikliwej analizie, zmierzającej do formowania nowego języka audiowizualnego, ze szczególnym naciskiem na krytyczny namysł nad zagadnieniami immersyjnych narracji. Zrealizowane prace będą również przedmiotem badań percepcji odbiorców z wykorzystaniem narzędzi neuronauk. W oparciu o wyniki badań i analiz powstaną rekomendacje i publikacje naukowe dotyczące medium współczesnych przekazów audiowizualnych, poszerzających pole interakcji człowieka z rzeczywistością cyfrową.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania projektów w ramach otwartego naboru do Pracowni VR/AR Laboratorium Narracji Wizualnych PWSFTviT na 2020 rok.

Kierownictwo pracowni:

Pola Borkiewicz, pborkiewicz@vnlab.org
Jacek Nagłowski, jnaglowski@vnlab.org