Pracownia VR/AR (5/10) – PitchDeck i wprowadzenie do pitchingu, czyli jak właściwie mówić o swoim projekcie

21 maja odbyła się kolejna seria spotkań, organizowanych przez Pracownię VR/AR w ramach cotygodniowych warsztatów dla tegorocznych zespołów projektowych. Tym razem Kierownictwo Pracowni, Pola Borkiewicz i Jacek Nagłowski, skoncentrowali się na idei pitchingu – zagadnieniu, które obejmuje szereg działań składających się na efektywną prezentację i promocję projektu.

Podczas trwających od godziny 10:00 wspólnych konwersatoriów Pola Borkiewicz przedstawiła pitching jako najprostszą i najskuteczniejszą formę promocji projektu oraz tworzącego go zespołu. Przygotowanie takiej prezentacji wiąże się z szansą na pozyskanie nowych kontaktów, a także upozycjonowaniem projektu na rynku. Podstawowymi materiałami do unaocznienia i zasygnalizowania formy projektu są: teksty (synopsis, eksplikacja reżyserka, treatment, nota producencka), materiały wizualne (moodboard, dokumentacja, mock ups), demo (teaser lub prototyp), pitch deck (materiały promocyjne). Oprócz tego, aby tak zorganizowany pitiching przyniósł zamierzony efekt, cele i założenia twórców muszą być w pełni skrystalizowane i mierzalne. W dalszej części prezentacji Borkiewicz przedstawiła omówione zagadnienia na przykładzie projektów Cosmogonic (reż. Paweł Szarzyński, Marta Szarzyńska) oraz powstających aktualnie w Pracowni VR/AR doświadczeń Control Negative (reż. Monika Masłoń) oraz SELF (reż. Patryk Jordanowicz, Tadeusz Chudy).

Od godziny 13:00 do 19:00 trwały indywidualne konsultacje dla poszczególnych zespołów projektowych. W tym dniu w rozmowach udział wzięli twórcy doświadczeń: Pilot 9/11 (reżyser Norman Leto, producent Przemysław Wierzbicki), Endless (reżyser Wojciech Puś realizujący swój projekt w koprodukcji z Pracownią VR/AR) i Control Negative (reżyserka Monika Masłoń, producent Tomasz Filiks, asystent reżyserki i współscenarzysta Rafał Kotas).