Pracownia VR/AR (4/10) – dookreślenie modelu odbiorcy i wprowadzenie do budowy kosztorysu

14 maja miała miejsce kolejna, cotygodniowa seria spotkań tegorocznych projektów. Jacek Nagłowski i Pola Borkiewicz – Kierownictwo Pracowni VR/AR – skoncentrowali się tego dnia na przybliżeniu twórcom narzędzi służących do skonstruowania sylwetki potencjalnego odbiorcy, a także przybliżyli strategię opracowania pierwszego szkicu kosztorysu.

Wspólne konwersatorium rozpoczęła Pola Borkiewicz wraz z autorską prezentacją dotyczącą projektowania modelu potencjalnego odbiorcy/użytkownika. Z wykładu wyniknęło, że stworzone modele muszą stanowić faktyczną referencję do rzeczywistości, a doprowadzić do tego mogą jedynie rzetelne badania z imersantami. Wypracowanie odpowiedniego modelu odbiorcy przekłada się z kolei na strukturę projektu, jego wydźwięk merytoryczny i emocjonalny. Borkiewicz przybliżyła także kategorię procesów psychicznych, by przedstawić dynamiczny charakter emocji i motywacji, zależnych od rodzaju stymulacji percepcyjnej.

W dalszej części konwersatorium została poruszona kwestia związana z opracowaniem kosztorysu przez twórców poszczególnych projektów. Jacek Nagłowski przeprowadził uczestników spotkania przez szkic dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym Excel, w którym wyszczególnione zostały niezbędne pozycje uwzględnione w realizację projektu. Szablon kosztorysu został rozłożony na trzy etapy produkcyjne: preprodukcję, produkcję i postprodukcję.

Od godziny 13:00 do 19:00 trwały indywidualne konsultacje dla poszczególnych zespołów projektowych. W tym dniu w rozmowach udział wzięli twórcy doświadczeń: Katedra światła (reżyser Hubert Humka, realizujący swój projekt w koprodukcji z Pracownią VR/AR), Simple Songs About Death (reżyserzy Maciej Czuchryta i Marta Wieczorek oraz odpowiedzialna za treści wizualne Aleksandra Ołdak), Darkness (reżyser i producent Piotr Nierobisz) i Przestrzeń zamknięta (reżyserka Hana Umeda, odpowiadająca za opiekę kuratorską Dorota Sosnowska).