Pracownia VR/AR (3/10) – narzędzia prototypowania doświadczeń VR: struktura przebiegu

7 maja odbyła się cotygodniowa seria wirtualnych spotkań, podczas których Kierownictwo Pracowni VR/AR – Pola Borkiewicz i Jacek Nagłowski – omówili metodę budowania struktury utworu stworzonego za pomocą techniki rzeczywistości wirtualnej.

O godzinie 10:00 rozpoczęły się wspólne konwersatoria. Podstawą dla grupowej dyskusji była prezentacja Jacka Nagłowskiego, który przeprowadził wszystkich obecnych przez architekturę autorskiego doświadczenia pt. Szepty. W ujęciu Nagłowskiego adekwatną propozycją narzędzia pozwalającego opanować strukturę projektu jest stworzenie skategoryzowanej tabeli w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Kluczowym elementem tego rodzaju rozwiązania jest to, że cały utwór zostaje rozłożony w czasie na poszczególne zdarzenia oraz przyporządkowane do każdej ze scen warstwy. Tak rozpisany wzór doświadczenia powinien stanowić solidną podstawę dla dalszych działań dookreślających formę, przebieg oraz cel projektu. Aby zwizualizować działanie przedstawionego systemu pracy Nagłowski poddał analizie strukturę powstającego utworu pt. City (reż. Jacek Nagłowski, Pola Borkiewicz).

Borkiewicz przybliżyła także wyniki badań doświadczenia Szepty. W eksperymencie wzięli udział twórcy i odbiorcy, którzy w efekcie wykazali zróżnicowane poziomy pobudzenia w trakcie oglądania tej samej sceny.

Do rozmów zaproszono również Weronikę Lewandowską – połowę żeńskiego duetu reżyserskiego utworu interaktywnego Nightsss – która podzieliła się z tegorocznymi uczestnikami swoją interpretacją zaproponowanej metody konstruowania kręgosłupa doświadczenia. Omawiając  poszczególne wiersze tabeli, Lewandowska zrekonstruowała przebieg całego procesu twórczego.

Od godziny 14:00 trwały konsultacje dla projektów, które wcześniej wyraziły chęć wzięcia udziału w indywidualnych rozmowach. Tego dnia w naradach uczestniczyli twórcy doświadczeń: Multiverse (reżyser Robert Mleczko, asystent reżysera Radomir Majewski oraz odpowiedzialny za sound design development Andrew Millet), Endless (reżyser Wojciech Puś realizujący swój utwór w koprodukcji z Pracownią VR/AR) oraz Control Negative (reżyserka Monika Masłoń, producent Tomasz Filiks, asystent reżyserki i współscenarzysta Rafał Kotas oraz programista Marcin Puchalski).