Pracownia VR/AR (2/10) – wprowadzenie do techniki rzeczywistości wirtualnej oraz indywidualne konsultacje z zespołami projektowymi

23 kwietnia odbyła się seria spotkań z tegorocznymi zespołami projektowymi. Harmonogram przewidział wspólne konwersatoria oraz indywidualne konsultacje, podczas których twórcy dookreślali swoje idee i założenia realizowanych doświadczeń.

Trwające od godziny 10:00 dyskusje poprzedzone zostały wykładami objaśniającymi zagadnienia wchodzące w zakres rzeczywistości wirtualnej. Przedstawienie podstawowej terminologii miało na celu przybliżenie uczestnikom właściwości nowego medium komunikacyjnego, by za pomocą nabytej wiedzy, mogli oni doprecyzować i osadzić w praktyce swoje wizje twórcze. Wspólnej weryfikacji zostały poddane m.in. takie pojęcia jak: imersja, obecność, iluzja miejsca czy zasady proksemiki w przestrzeni wirtualnej. Prelekcje zostały przeprowadzone przez Kierownictwo Pracowni VR/AR – Polę Borkiewicz i Jacka Nagłowskiego. Konwersatoria zakończyły się o godzinie 12:00.

Od 13:00 zespoły projektowe brały udział w indywidualnych rozmowach. Tego dnia w konsultacjach uczestniczyli pomysłodawcy i współrealizatorzy doświadczeń: Jasknia VR (w składzie: reż. Jowita Guja, Adam Żądło) oraz Simple Songs About Death (w składzie: reż. Marta Wieczorek, Maciej Czuchryta, producent Paweł Szeląg oraz odpowiedzialna za treści wizualne Aleksandra Ołdak). Do dyskusji zostali włączeni także twórcy pozostałych utworów, by w ten sposób zasymulować dynamikę wymiany poglądów ze spotkań w przestrzeni Szkoły Filmowej.