Pracownia VR/AR (01/10) – pierwsze spotkanie organizacyjne z tegorocznymi zespołami projektowymi

W dniu 16.04 odbyło się pierwsze wirtualne spotkanie organizacyjne z tegorocznymi zespołami projektowymi (KLIKNIJ, BY POZNAĆ PEŁEN SKŁAD). W kontekście aktualnej sytuacji pandemicznej, udział w cotygodniowej sesji w przestrzeni Szkoły Filmowej nie był możliwy.

Wideorozmowę poprowadzili Pola Borkiewicz i Jacek Nagłowski – kierowniczy duet Pracowni VR/AR. Nowo wybrani twórcy zostali zapoznani z podstawowymi procedurami administracyjnymi, warunkującymi schemat nadchodzącego wspólnego działania.

Struktura spotkań przewidziana jest na pracę w systemie dwupoziomowym –  w terminach 16.04 do 25.06, w każdy piątek (z wyłączeniem 30.04) będą odbywać się konwersatoria dla wszystkich zespołów oraz osobne konsultacje dla twórców poszczególnych projektów. By zasymulować synergię ze zjazdów w rzeczywistej przestrzeni, w indywidualnych sesjach będą uczestniczyć także twórcy pozostałych doświadczeń. Wspólna wymiana poglądów i dyskusja stanowią silny fundament dla rozwoju merytorycznego powstających produkcji.