Directed and written by: Weronika Lewandowska, Sandra Frydrysiak
Poem written and read by: Weronika Lewandowska

360° Visual Environment, 3D animations and post-production: Render Boys: Marek
Straszak, Arek Zub
Surround sound and interactions: Przemek Danowski
Music: Marcin Macuk
Choreography: Kaya Kołodziejczyk
VR environment and interaction programming: Piotr Apostel
UX/Unity Development: Piotr Nierobisz
Audio production: Emma Production
The sound was recorded in #Venice Bitch#
Voice recorded at Black Kiss Studio
Audio interactions powered by Wwise © 2006 – 2021 Audiokinetic Inc. All rights reserved.
Translation of the poem: Bohdan Piasecki
Reading of the English version: Weronika Lewandowska
Stunt coordination: AS-RIG Antigravity: Andrzej Słomiński, Piotr Nowacki, Tadeusz
Perkowski
Motion Capture: Sławosz Tejkowski, Roman Savchenko
Consultations and 360° camera recordings: Wojciech Olchowski

Production: Film School in Łódź, Visual Narratives Laboratory (vnLab), VR/AR Studio
Producers: Krzysztof Franek, Krzysztof Pijarski, Pola Borkiewicz, Jacek Nagłowski
Executive producer: Weronika Lewandowska
Production cooperation: Anna Piekarska-Szczerba

Facebook 
Instagram 
www 

Nightsss/Noccc – wirtualny poemat erotyczny

Nightsss/Noccc to wirtualny erotyczny poemat. Kilkuminutowa artystyczna animacja z elementami ASMR–owymi i interaktywnymi, która zanurza odbiorcę w sensualnym doświadczeni poezji i tańca. Scenariusz Nocccy powstał na podstawie utworu poetki spokenwordowej, Weroniki Lewandowskiej. Artystka wykorzystuje charakterystyczne dla języka polskiego dźwięki, tworząc onomatopeistyczne krajobrazy przekraczające bariery językowe.

Zakomponowany na przestrzeń głos poetki zabiera odbiorcę do środowiska wirtualnej nocy, w której spotyka tańczącą postać. Organiczne ruchy tancerki łączą się z jej wirtualnym ciałem. Odbiorca zanurza się w spektakl nieoczywistego ucieleśnienia. Postać raz jest wierszem i traci swoją materialność, rozszczepia się w inne formy. Innym razem – pulsuje nad głową w formie świetlistej płachty. Jeszcze innym razem – przybiera postać ludzką, która „przechodzi” przez ciało immersanta, by następnie rozpaść na drobinki substancji o odrealnionym zachowaniu. Noc pulsuje rytmiczną przestrzenią dźwięków i ruchów, zapętla się w słowach. Ucieleśnia pragnienia odbiorcy i pobudza zmysłowo. Immersant widzi swoje dłonie, które zakotwiczają go w wytworzonym świecie, pozwalają na drobne interakcje.

Kadr z doświadczenia "Nightsss/Noccc", reż. Weronika Lewandowska, Sandra Frydrysiak
Kadr z doświadczenia „Nightsss/Noccc”, reż. Weronika Lewandowska, Sandra Frydrysiak

Twórcy wykorzystali potencjał łączenia różnych jakości, jakie można zaaplikować do wirtualnej przestrzeni – generatywnych form, które mają organiczny ruch, i organicznych form, które przekraczają ramy przewidywalnej motoryki, grawitacji i materii (podobnie jak obiekty wyobraźni). VR Noccc integruje wiele zmysłowych doświadczeń z metaforą i grą językową – grając tym samym z percepcją immersanta i konstruując środowisko synestezji. Taniec i choreografia w transmedialnym duchu przetwarzają medium poezji, eksplorując jej nowe wymiary. Postać tańczy wiersz, ale buduje też kolejne znaczenia. Relacja między immersantem, wierszem, interaktywną przestrzenią dźwiękową, dynamiczne zmieniającym się obrazem, ruchem postaci, jak i obiektów nocy – tworzy wyjątkowe doświadczenie.

Rytmiczna transformacja kończy się w środowisku dnia, który przynosi medytacyjną przestrzeń dla refleksji nad własnym ciałem i ruchem w wirtualnej przestrzeni. Po wielu przemianach możemy przez chwilę stać naprzeciwko wielkiego, wirtualnego Słońca i chłonąć jego ciepło, rezonujące nie tylko w naszym wirtualnym ciele… Uczucie zanurzenia potęguje się.

VR Noccc bada możliwości VR storytellingu i tańca w kontekście zmieniającej się percepcji wytworzonych technologicznie doświadczeń przestrzennych i rozwoju kinetycznej empatii immersanta w ucieleśnionym doświadczeniu przestrzeni wirtualnej. Animacja zrealizowana została w 6–stopniach swobody na Oculus Rift S w ramach działań Pracowni VR/AR vnLaby przy Szkole Filmowej w Łodzi.

Directed and written by: Weronika Lewandowska, Sandra Frydrysiak
Poem written and read by: Weronika Lewandowska

360° Visual Environment, 3D animations and post-production: Render Boys: Marek
Straszak, Arek Zub
Surround sound and interactions: Przemek Danowski
Music: Marcin Macuk
Choreography: Kaya Kołodziejczyk
VR environment and interaction programming: Piotr Apostel
UX/Unity Development: Piotr Nierobisz
Audio production: Emma Production
The sound was recorded in #Venice Bitch#
Voice recorded at Black Kiss Studio
Audio interactions powered by Wwise © 2006 – 2021 Audiokinetic Inc. All rights reserved.
Translation of the poem: Bohdan Piasecki
Reading of the English version: Weronika Lewandowska
Stunt coordination: AS-RIG Antigravity: Andrzej Słomiński, Piotr Nowacki, Tadeusz
Perkowski
Motion Capture: Sławosz Tejkowski, Roman Savchenko
Consultations and 360° camera recordings: Wojciech Olchowski

Production: Film School in Łódź, Visual Narratives Laboratory (vnLab), VR/AR Studio
Producers: Krzysztof Franek, Krzysztof Pijarski, Pola Borkiewicz, Jacek Nagłowski
Executive producer: Weronika Lewandowska
Production cooperation: Anna Piekarska-Szczerba

Facebook 
Instagram 
www