Blast of Invisible Relations – wirtualna wersja kompozycji „Drumming” Steve’a Reicha

BLAST OF INVISIBLE RELATIONS (reż. Ksawery Kaliski, Piotr Ceglarek) to doświadczenie koncertu w rzeczywistości wirtualnej stworzonej dla celów artystycznych i edukacyjnych, powstające w Pracowni VR/AR. Celem projektu jest poszerzenie granic odbioru, rozumienia złożonych struktur muzycznych i stworzenie możliwości głęboko angażującej partycypacji w sensualnym doświadczaniu tego utworu przy zastosowaniu wirtualnego obrazowania i immersji. Utworem, który stanowi podstawę projektu jest kompozycja Drumming, dzieło stworzone 50 lat temu przez jednego z najwybitniejszych amerykańskich minimalistów i strukturalistów – Steve’a Reicha.

Projekt zakłada aktywny sposób uczestniczenia odbiorcy w przestrzeni koncertu. Zastosowanie rozwiązań interaktywnych pozwala kontrolować i wpływać na wizualno-audialny przebieg koncertu, a poprzez układ ciała i wybór ścieżki ruchu przekierowywać uwagę na wybraną część kompozycji. Uczestnik może oglądać z różnych stron zapętlone w czasie sekwencje utworu, dźwięków i obrazów muzyków.
Projekt przewiduje trzy tryby uczestnictwa: (1) tryb melomana, (2) tryb edukacyjny i (3) tryb blast. Każdy z nich determinuje wybór dedykowanej mu ścieżki narracyjnej z odrębnymi możliwościami interakcji i innym doborem środków oddziaływania na widza.

W trybie (1) odbiór skupia się na doświadczaniu wielokanałowego trójwymiarowego dźwięku (dźwięk ambisoniczny) i poszerzeniu możliwości przede wszystkim fonicznych, na kontemplacji struktury. Odpowiada na potrzeby odbiorcy o dużej wiedzy muzycznej. Warstwa wizualna jest tu również ważna, choć pełni funkcję dopełniającą.

W trybie (2) sugerowanym odbiorcą jest osoba, której stopień rozumienia eksperymentalnej muzyki współczesnej nie musi być wysoki, potrzebuje poprowadzenia i zachęty do nauki zjawisk akustycznych. Zdobycie wiedzy odbywa się poprzez doświadczenie.

Tryb (3) ma na celu najpełniejsze oddanie założeń kompozytorów-minimalistów (połączenia tradycji muzyki europejskiej z doświadczeniem koncepcji i funkcji muzyki Dalekiego Wschodu). Poczucie zespolenia obrazu, przestrzeni i dźwięku prowadząc przez stan transu, pierwotnych rytmów, poczucia obecności w pomiędzy-przestrzeni ma wprowadzić uczestnika w metafizyczne doświadczenie.

Przy nagrywaniu warstwy muzycznej współpracują światowej klasy muzycy (Miłosz Pękała, Joanna Serafińska, Wojciech Myrczek) oraz reżyser dźwięku (Andrzej Artymowicz). Specjalistyczne mikrofony ambisoniczne posłużą do zarejestrowania każdego instrumentu na osobnej ścieżce dźwiękowej. Pozwala to osiągnąć najwyższej jakości warunki akustyczne. Niemal namacalnie obecny dźwięk otaczając odbiorcę z każdej strony umożliwia zanurzenie się

Materiały ukazujące działania zespołu projektowego podczas produkcji
Materiały ukazujące działania zespołu projektowego podczas produkcji
Materiały ukazujące działania zespołu projektowego podczas produkcji
Materiały ukazujące działania zespołu projektowego podczas produkcji
Materiały ukazujące działania zespołu projektowego podczas produkcji