Pracownia Doświadczeń na Żywo

W Pracowni Doświadczeń na Żywo realizujemy projekty badawcze: System do immersyjnej rejestracji wydarzeń „live VR” oraz Nowe formy sztuk performatywnych. Ich celem jest badanie nowych technologii jako środka przekazu – stworzenie immersyjnego przeżycia scenicznego. Dzięki próbom rejestracji wykonań muzycznych, spektakli i performansów w technologii VR w celu znalezienia odpowiedniego sposobu opowiadania o muzyce i praktykach okołoteatralnych, powstaną doświadczenia muzyczne i sceniczne, które pozwolą widzowi uczestniczyć w wydarzeniu w pełny i atrakcyjny dlań sposób.

Kierownik pracowni:

Dariusz Kamiński, dkaminski@vnlab.org

Projekty

System do immersyjnej rejestracji wydarzeń „live VR”

Celem projektu jest zbadanie nowej technologii jako środka przekazu – stworzenie immersyjnego przeżycia koncertowego. W jego ramach powstaną rejestracje „live VR” dzieł muzycznych w różnych obsadach, by dokładnie sprawdzić, jak ustawienie kamer i mikrofonów wpływa na narrację transmisji oraz jaki ma wpływ na odbiór dzieła. Całość wypracowanego materiału zostanie poddana badaniom publiczności na specjalnie przygotowanych na tę okazję pokazach. To na podstawie tych danych oraz na podstawie konsultacji ze specjalistami zostaną zweryfikowane niedociągnięcia oraz zostanie opracowany system rejestracji wydarzeń „live VR”, który w pełni pozwoli stworzyć sytuację obecności na sali koncertowej, w pełnym tego słowa znaczeniu – zarówno pod względem dźwiękowym, jak również wizualnym.

Kierowniczka projektu: Joanna Dobrzańska, jdobrzanska@vnlab.org

Nowe formy sztuk performatywnych

Projekt skupia się wokół narracji powstających w wyniku połączenia nowoczesnych środków wyrazu artystycznego (w tym narzędzi technologicznych) oraz form wywodzących się z tradycji teatralnych obszarów poszukiwań z dominującymi działaniami o charakterze aktorskim. W efekcie działań pracowni powstanie przestrzeń aktywizująca społeczność uczelnianą w obszarze sztuki performance’u z zamiarem wykreślenia nowej przestrzeni upubliczniania nie tylko utworów artystycznych, ale i naukowych.
Założeniem głównym tego projektu jest zbadanie procesu powstawania autorskiego spektaklu/performance’u intensywnie eksplorującego idee sztuk performatywnych oraz (w warstwie estetycznej) innych dziedzin sztuk, których wspólnym mianownikiem będzie określony zakres tematyczno-emocjonalny. Pracownia stanowi również rozwój projektów Kampus oraz kanału YouTube Szkoły Filmowej.

Koordynator pracowni: Wacław Mikłaszewski, wmiklaszewski@vnlab.org