Konferencja „Nowe Narracje Wizualne”

Pierwsza edycja konferencji „Nowe narracje wizualne” stanowi punkt wyjścia dla działalności Laboratorium Narracji Wizualnych PWSFTviT, którego zadaniem jest eksploracja obszarów rozwoju nowych form narracji wizualnej we współczesnym krajobrazie medialnym. Chwila na takie poszukiwania wydaje się odpowiednia: krajobraz, o którym mowa, nie tylko uległ znacznej dywersyfikacji na przestrzeni ostatniej dekady, ale należy się spodziewać, że w najbliższych latach, wskutek wprowadzenia technologii bezprzewodowej 5. generacji, czeka nas prawdziwa rewolucja. Podczas gdy XX wiek był bez dwóch zdań wiekiem filmu, dziś wydaje się, że przyszłość narracji wizualnej będzie wielokierunkowa; kształtuje się ona na styku tradycyjnego filmu, teatru, telewizji i fotografii oraz nowoczesnych, cyfrowych narzędzi komunikacji wizualnej. Motorem tych zmian są między innymi nowe potrzeby i oczekiwania odbiorców tych dynamicznie zmieniających się mediówktóre także należy poznać.  

 Wystąpienia uznanych artystów, ekspertów i badaczy z obszarów pozostających w polu zainteresowań poszczególnych pracowni Laboratorium i dyskusje z nimi pozwolą na rozpoznanie aktualnego stanu badań nad zmieniającą się pod wpływem technologii narracją wizualną oraz prezentację najważniejszych osiągnięć artystycznych w tym polu, a dzięki temu – wyznaczenie kierunków dalszych poszukiwań, badań i dyskusji.  

 Materialnym rezultatem konferencji będzie wielomedialna publikacja zawierająca teksty powstałe w odpowiedzi na debaty toczone podczas konferencji, teksty zaproszonych autorów, badawcze utwory audiowizualne, a także zapisy tych debat. 

 Program konferencji podzielony będzie na trzy moduły:

Moduł 1Przyszłość filmu? 

Moduł 2. Esej wizualny i narracje interaktywne 

Moduł 3. Widownia i modele biznesowe

Całą konferencję zakończy dyskusja podsumowująca, której moderatorem będzie Krzysztof Pijarski.

Zapraszamy!