Moduł 2. Esej wizualny i narracje interaktywne 

W tej części chcielibyśmy podyskutować o nowych formach narracji, powstających z wykorzystaniem technologii interaktywnych i cyfrowych, takich jak dokument interaktywny, esej filmowy, projekty trans- i crossmediowe czy narracje partycypacyjne. Podstawowe pytanie brzmi, jak rozumieć narrację w obliczu gatunków, które podważają klasyczne ujęcie narracji jako układu wydarzeń rozwijających się w konkretnym czasie? Czy istnieje coś takiego, jak narracja eseistyczna, rozumiana jako konstelacja myśli i afektów raczej niż sekwencja wydarzeń? Jak konstruować narracje, które nie są zawarte w dziele, tylko powstają w trakcie ich doświadczania, jak to się dzieje w przypadku filmu interaktywnego? Ponadto będzie nas interesował wpływ technologii interaktywnych i cyfrowych na kreacje bohatera, a także na odbiór dzieła przez widza. 

Podczas tego modułu swoje wystąpienia przedstawią następujący prelengenci:

Kuba Mikurda – Esej w przestrzeni

George Legrady – Od zaprogramowania do automatyzacji: obliczeniowe narracje wizualne

Sara Kolster – Klikać czy nie klikać?

Roderick Coover – Kino immersji, interakcji i baz danych

Kevin B. Lee – Odkrywając Farockiego. Trzy podejścia do videografii

Zapraszamy!