Esej w przestrzeni

Dyskusja na temat trzech esejów wizualnych, przygotowanych przez Kubę Mikurdę i Jakuba Woynarowskiego – „Gilliam’s Atlas” (2011), „Corpus Delicti”. (2013 r.) oraz „The Story of Landing” (2015 r.). Mikurda & Woynarowski identyfikują wyższość przestrzeni nad narracją w twórczości Gilliama, Borowczyka, Lyncha i Tarkowskiego. Czerpiąc z ich prac, próbują rozwinąć dyskursy wizualne, które właściwie uchwycą „specyficzność narracji” autorów, włączając mapy, katalogi i modele 3D.

Kuba Mikurda – biogram