Szkolenie Erasmus XR w Atenach i Psachnie

Wrześniowe szkolenie dla kadry akademickiej z zastosowania technologii immersyjnych zostało zorganizowane przez Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach, a wzięli w nim udział przedstawiciele Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz Uniwersytetu Maltańskiego. Pierwsza dwa dni szkolenia odbyły się w jednej z sal Wydziału Komunikacji i Medioznawstwa w Atenach. Absolwenci projektowania środowisk wirtualnych zaprezentowali swoje projekty, a także opowiedzieli o procesie projektowym i źródłach inspiracji. Zaprezentowano również realizacje Spatial Media Research Group m.in. Polispective czy ATHsENSe. Trzeciego dnia uczestnicy przenieśli się do postindustrialnej siedziby Uniwersytetu w Psachnie, gdzie mieści się Wydział Kina i Sztuk Cyfrowych Ateńskiego Uniwersytetu. Dwudniowe warsztaty dał możliwość zapoznania się z technologią tworzenia trójwymiarowych modeli z wykorzystaniem m.in. aplikacji Scaniverse. Zadaniem uczestników było zeskanowanie elementów natury z pomocą smartfonów i tabletów, które następnie zostały zdigitalizowane, aby ostatecznie było możliwe ich wykorzystanie jako elementów rozszerzonej rzeczywistości. Szkolenie było również okazją do dyskusji nad kształtem finałowej publikacji z zakresu doświadczeń immersyjnych, organizacją szkoły zimowej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w lutym 2023 roku oraz międzynarodowej konferencji w Łodzi. Aktywności te stanowią część projektu Experience and immersive technologies – from creative practice to educational theory realizowanego w ramach programu Erasmus + pod kierownictem dr Marty Materskiej-Samek.