Kolofon

 

 

Redaktorzy

Jacek Laube

Dorota Pabel

Krzysztof Pijarski

Magdalena Wołowska

Grafika

NOVIKI

Programowanie

Digital Kid

Projekt

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019–2022, nr projektu 023/RID /2018/19 kwota finansowania 11 865 100 zł.”