People
Adnan Hadzi
Caterina Antonopoulou
Charalampos Rizopoulos
Dagna Kido?
Demitri Delinikolas
Dimitris Charitos
Ewa Drygalska
Eyal Sivan
Fabrizio Calì
Filip Gabriel Pud?o
Frédéric Dubois
George Anastassakis
Iouliani Theona
Jacek Nag?owski
Katarzyna Boratyn
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Kuba Mikurda
Laura Pawela
Ma?gorzata Kotli?ska
Magdalena Soboci?ska
Marta Materska-Samek
Micha? Matuszewski
Monika Hapek
Natalia Arsenopoulou
Pawe? Starzec
Penny Papageorgopoulou
Piotr Matysiak
Pola Borkiewicz
Rytm Digital
Sandra Frydrysiak
Sandra Gaudenzi
Stanis?aw Liguzi?ski
Tytus Szabelski
Wojciech Olchowski