We? udzia? w konferencji “Nowe Narracje Wizualne” 1-3.07.2022

Trzy dni intensywnych debat, spotka? i rozmów w mi?dzynarodowym gronie twórców, artystów, producentów, badaczy, pasjonatów technologii i sztuki filmowej. Konferencja „Nowe Narracje Wizualne” to wydarzenie, które podsumuje i otworzy nowy rozdzia? w dzia?alno?ci vnLab Szko?y Filmowej w ?odzi.

ZAREJESTRUJ SI?

Nowe Narracje Wizualne
1-3 lipca 2022
Szko?a Filmowa w ?odzi + online

Program i rejestracja: konferencja.vnlab.org
Konferencja jest bezp?atna.

Nowe Narracje Wizualne zmieniaj? krajobraz dzisiejszych mediów. Podczas gdy wiek XX by? wiekiem filmu, wspó?czesno?? definiuje si? na naszych oczach. Porozmawiamy o tym, co obecnie najciekawsze w obszarze sztuk audiowizualnych, przedstawimy wyniki bada? utworów vnLab i zaprezentujemy nasze produkcje.

Program wydarzenia wype?niony jest prezentacjami na tematy, którymi na co dzie? zajmujemy si? w Pracowniach vnLab – VR, narracje interaktywne, media immersyjne, esej filmowy, badania odbiorców i percepcji, animacja 3D i stereoskopia.

W?ród zaproszonych go?ci m.in:

Ariel Avissar – eseista filmowy, wyk?adowca na  Uniwersytecie w Tel Awiwie, redaktor naczelny [in]Transition, the Journal of Videographic Film & Moving Image Studies,

Gary Hall – filozof mediów, zajmuj?cy si? dzia?aniem na styku kultury cyfrowej, polityki, sztuki i technologii, Profesor na Coventry University w Wielkiej Brytanii.

Hartmut Koenitz – z HKU University of Arts Utrecht, badaj?cy wykorzystanie interaktywnych narracji,

Lena Thiele – dyrektor kreatywna, zajmuj?ca si? produkcj? interaktywnych utworów, twórczyni wielokrotnie nagradzanego utworu NetWars,

Joanna ?yli?ska – kulturoznawczyni, literaturoznawczyni i artystka, wyk?adowczyni King’s College London

POZNAJ PE?NY PROGRAM WYDARZENIA

organizatorzy: Szko?a Filmowa w ?odzi, Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab