Z mojego punktu widzenia – opowieść o subiektywnym spojrzeniu

Z mojego punktu widzenia (reż. Monika Masłoń) to opowieść o subiektywnym spojrzeniu, empatii, zaburzeniach postrzegania i zaburzeniach emocjonalnych. Składa się z dwóch warstw. Pierwsza ma interaktywny charakter zbliżony do gry komputerowej. To doświadczenie bazujące na działaniu w wygenerowanym cyfrowym świecie. Rozpoczynamy w sali treningowej, poznajemy możliwości i ograniczenia wirtualnego świata. Dostajemy zadania do wykonania. Druga warstwa to historia, którą przy okazji poznajemy. Projekt powstaje w koprodukcji z Laboratorium Narracji Wizualnych.

Obie warstwy są powiązane. Działania imersanta są metaforą. Jego doświadczenia są równoległe do doświadczeń głosu, który jest jego przewodnikiem. Zaburzenia immersji wynikające z nietypowych sposobów kontrolowania i odbioru obrazu są powiązane z odczuciami zaburzenia równowagi emocjonalnej wynikającego z doświadczenia żałoby. Ta druga warstwa ujawnia się w dźwiękowej narracji i elementach obrazu, które się z nią łączą wydając się być elementami wspomnień narratorki. To co dzieje się z widzem, to czego doświadcza jest natomiast metaforą zaburzenia w odbiorze rzeczywistości łączącego się z doświadczaniem straty i etapami żałoby.

Warstwa plastyczna obrazu wykorzystywała będzie spowolniony czarno-biały obraz negatywowy kojarzący się ze światem przeszłości, wspomnieniami. Jest on jednocześnie realny i odrealniony. Będą pojawiać się też obiekty i przestrzenie generowane, które wzmocnią wrażenie bycia w przestrzeni treningowej i silnie będą wiązały się z interakcją. Zarówno materiały rejestrowane, jak i generowane będą achromatyczne. Obraz filmowy będzie służył ukazaniu rejestrowanych scen i teksturowaniu obiektów 3D. Kolejne lokacje będą rozdzielone całkowitym zaciemnieniem obrazu. Głos narratorki będzie się przemieszczał i sprawiał wrażenie, że czasem jest zwrócona do nas, a czasem mówi do siebie. Tryb opowiadania historii będzie mieszaniną toczących się zdarzeń o określonym czasie trwania i przebiegu oraz elementów interakcji, które będą miały wpływ na długość doświadczenia.

Celem projektu jest stworzenie realizacji artystycznej, która będzie wykorzystywała technologię wirtualnej rzeczywistości wraz z jej specyficznymi cechami kreacji i odbioru. Zagadnieniem artystycznym podejmowanym w ww. projekcie będzie m.in. przenikanie się rzeczywistości i fikcji oparte na immersyjnym charakterze użytej technologii. Praca ma ujawnić mechanizmy iluzji i opowiadać o zaburzeniach egzystencjalnych i emocjonalnych charakterystycznych dla uczucia utraty (np. reakcja na niespodziewaną zmianę sytuacji, niemożność doświadczenia tego czego się pragnie, a co jeszcze przed chwilą było możliwe, poczucie zagubienia, niezgody, poszukiwanie sensu). Istotnym aspektem projektu będzie użycie sprzętu pozwalającego na przemieszczanie się odbiorcy i umożliwiającego tym samym wprowadzenie elementów interakcji o bardziej złożonym charakterze związanym z nawigacją za pomocą ruchu ciała. Kluczowym elementem utworu będzie doświadczenie zaburzenia wrażenia immersji.

Materiały ukazujące szkice trójwymiarowego środowiska
Materiały ukazujące szkice trójwymiarowego środowiska
Materiały ukazujące szkice trójwymiarowego środowiska
Materiały ukazujące szkice trójwymiarowego środowiska
Materiały ukazujące szkice trójwymiarowego środowiska