Why Nonhuman Pictures? — dyskusja

W drugim rozdziale projektu Why Pictures? Joanna Żylińska i Trevor Paglen podjęli dialog wokół pytania, dlaczego w myśleniu o obrazach dziś ważne jest spojrzenie poza ludzką sprawczość i ludzkie widzenie. Współczesne życie i obieg obrazów są dla nas w dużej mierze niewidoczne, w końcu obecnie większość obrazów nie jest wykonywana ani przez ludzi, ani też dla ludzi. Z jednej strony mozna powiedzieć, że właśnie dlatego obrazy techniczne mają na nas ogromny wpływ, z drugiej strony, to obrazy mogą pomóc w odsunięciu człowieka na drugi plan w myśleniu o naszym środowisku. Aby poruszyć te kwestie, nasi goście wrócili do podstawowych pytań, takich jak:

  • Czym jest widzenie?
  • Co to znaczy czytać obraz?
  • Czy możemy skroić świat na inną miarę?

W dialogu tym głos zabrali (Post)Noviki, Salvatore Vitale, Esther Hovers, Agnieszka Kurant i Constant Dullaart.

Z całością rozdziału można zapoznać się na stronie projektu Why Pictures?

Na zamknięcie drugiego rozdziału projektu Why Pictures zapraszamy na dyskusję o ludzkiej sprawczości w kontekście tworzenia, czytania i obiegu obrazów dziś; o krytycznym myśleniu w dobie sztucznej inteligencji i możliwości skrojenia świata na inną miarę. Udział w dyskusji wezmą Ewa Drygalska, Kuba Piwowar, Witek Orski i Krzysztof Pijarski.

Dyskusja odbędzie się 3 grudnia 2021 roku w warszawskiej świetlicy Krytyki Politycznejh na Jasnej 10  w godz. 18:30 – 20:00. Wydarzenie będzie transmitowana na żywo.

LINK DO TRANSMISJI

Zapraszamy!

Projekt „Why pictures?” jest owocem współpracy Miesiąca Fotografii w Krakowie i Laboratorium Narracji Wizualnych przy łódzkiej Szkole Filmowej, we współpracy z Fundacją Widok oraz Centrum Jasna 10.
Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Miesiąca Fotografii), Miasta Stołecznego Warszawy (w ramach programu „Centrum Jasna”), oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach vnLab).

 

 


Rozdział 1: Why social pictures?

Rozmową z Nathan’em Jurgenson’em, otwieramy pierwszy z ośmiu rozdziałów projektu. Nathan Jurgenson jest teoretykiem mediów społecznościowych, autorem głośnej książki „The Social Photo: On photography and social media“, która jesienią tego roku ukaże się w Polsce. W kolejnych tygodniach swój komentarz w formie  pracy artystycznej,  gestu lub tekstu zaprezentują m. in. Marta Ziółek, Karol Radziszewski, Mirosław Filiciak.

Zapraszamy do zapoznania się z teaser’em tej rozmowy:

Cała rozmowa jak i kolejne rozdziały i odsłony projektu będą publikowane na dedykowanej stronie www.

PRZEJDŹ DO STRONY PROJEKTU

Why pictures? – projekt artystyczno-badawczy

Pracownia Narracji Interaktywnych i UX w vnLabie we współpracy z Krytyką Polityczną, Jasną 10, Miesiącem Fotografii w Krakowie i pismem Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej rozpoczynają wieloletni projekt artystyczno badawczy Why pictures?

Jego pomysłodawcy i kuratorzy, Witek Orski i Krzysztof Pijarski wraz ze współczesnymi teorety(cz)kami i prakty(cz)kami, przyglądać się będą globalnej republice obrazów, poszukiwać demokratycznego i wspólnotowego potencjału fotografii.

Interesuje nas refleksja nad współczesnym statusem i obiegiem obrazów, a także – a może przede wszystkim – ich sprawczością, fakturą, życiem. Cały projekt jest podzielony na rozdziały – w ramach każdego chcielibyśmy uruchomić wymianę artystyczno-intelektualną, która polegać będzie na reakcji na rozmowę otwierającą oraz na wypowiedzi i gesty poprzedniczek i poprzedników.

Kolejne rozdziały i odcinki projektu będą publikowane na dedykowanej stronie www.

PRZEJDŹ DO STRONY PROJEKTU