„Mechaniczne dusze” na Nowych Narracjach Wizualnych w Łodzi!

1.7.2022, piątek, godz. 15:00, 17:00
2.7.2022, sobota, godz. 15:30

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona, wymagane ZAPISY.

„Mechaniczne dusze” to interaktywne, zbiorowe doświadczenie na żywo, zasilane przez wirtualną rzeczywistość, silnik analityczny, żywych aktorów i zdolności uczestników.

„Mechaniczne dusze” to interaktywne, zbiorowe doświadczenie na żywo, zasilane przez wirtualną rzeczywistość, silnik analityczny, żywych aktorów i zdolności uczestników.

W „Mechanicznych duszach” publiczność uczestniczy w weselu na Tajwanie, w którym testowy model androida występuje w roli druhny, a sztuczna inteligencja (ze zdolnością uczenia maszynowego i silnikiem narracyjnym w czasie rzeczywistym) prowadzi każdego uczestnika w jego własnej podróży.

To jedna z pierwszych produkcji VR, gdzie wykorzystano silnik narracyjny napędzany technologią AI, aby zapewnić każdemu odbiorcy jedyne w swoim rodzaju doświadczenie uczestnictwa, dostosowane specjalnie do niego.

W części spektaklu inscenizowanej w rzeczywistości wirtualnej ma się odbyć wystawne wesele. Pani Song znalazła dobrą partię dla Zhen-Zhen, dziedziczki bogatej rodziny Zhang. Nie szczędzi wysiłków i zatrudnia weselne androidy do pomocy w przygotowaniu ceremonii. Ale coś poszło nie tak i zadaniemuczestników, jako nowych pracowników firmy technologicznej Mechlife, jest rozwiązanie sprawy.

„Mechaniczne dusze” są o perspektywie. O manipulacji. O odpowiedzialności.

Poruszanie zagadnień etycznych w surrealistycznych sytuacjach to motyw łączący wszystkie prace tworzone przez Gaëlle Mourre.

TWÓRCY
Reżyseria: Gaëlle Mourre
Scenariusz: Gaëlle Mourre, L. P. Lee
Zdjęcia: Céline Tricart
Stereografia: Thomas Villepoux
Muzyka: Jasmin Kent Rodgman

Koprodukcja Digital Rise i Serendipity, we współpracy z Dvgroup i Kaohsiung Film Archive
Obsada VR: Janet Hsieh, Patty Lee, George Young, Ann Lang, Sharon Landon.
Obsada na żywo: Sonia Roszczuk, Paweł Smagała

Gaëlle Mourre jest reżyserką filmów immersyjnych i scenarzystką działającą w Londynie. Mieszkała w Azji, USA i Europie i swoje doświadczenia kulturowe wplata w światy, które tworzy w filmach. Jest zdobywczynią specjalnego wyróżnienia jury filmowego na festiwalu SWSX 22 za swój ostatni projekt immersyjny, utytułowano ją również Talentem Berlinale 2022. W 2021 roku otrzymała nagrodę dla „Najbardziej Obiecującej Twórczyni” przyznawaną przez Eurofest XR na Stereopsia 2021. Jej wcześniejsze projekty trafiły do oficjalnej selekcji m.in. na festiwalach Sundance, SXSW, Venice Production Bridge, Series Mania, LSFF.

„Mechaniczne dusze” miały swoją premierę na Festiwalu Filmowym Sundance w 2019 roku. Zostały nagrodzone za najlepszą stereografię VR na EMEA Lumière Awards 2019. Pracę prezentowano już w Europie, USA i Azji, a wciąż podróżuje i jest pokazywana w nowych miejscach na całym świecie. W latach 2020-2021 Gaëlle pełniła rolę dyrektorki kreatywnej adaptacji „Mechanicznych Duszy” na powieść graficzną w języku angielskim, francuskim i mandaryńskim.

Partner: Teatr Studio

Dołącz do zespołu konferencji. Szukamy współpracownika/czki!

 

Laboratorium Narracji Wizualnych (vnLab) działające przy Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi poszukuje osób do pracy na stanowisku:

współpracownik/współpracowniczka konferencji

Miejsce pracy:
Laboratorium Narracji Wizualnych (vnLab) – PWSFTViT w Łodzi

Praca w terminie: 29.06–4.07.2022

Opis stanowiska:

Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za pomoc w obsłudze konferencji “Nowe Narracje Wizualne” i towarzyszącej jej wystawie doświadczeń VR/AR w dniach 1–3 lipca 2022 r. w PWSFTViT w Łodzi, a w szczególności za:

– współpracę z organizatorami wydarzenia i pracownikami technicznymi;

– obsługę wyznaczonych spotów (jak np. punkt rejestracyjny, punkt informacyjny, doświadczenia VR/AR prezentowane na wystawie).

Wymagania:

– kreatywność i umiejętność samodzielnego działania;

– bardzo dobra organizacja pracy;

– odpowiedzialność, punktualność i dokładność;

– pełna dyspozycyjność w dniach 29.06–4.07.2022

Oferujemy:

– pracę umożliwiającą rozwój i zdobycie wielu cennych i ciekawych doświadczeń;

– pracę w życzliwym zespole;

– zatrudnienie na umowę zlecenie w okresie od dnia 29.06.2022 do 4.07.2022;

– wynagrodzenie 20 złotych brutto za 1h pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia/CV do dnia 10.06.2022 na adres: info@vnlab.org z dopiskiem w tytule: współpracownik/współpracowniczka konferencji.

Konferencja „Nowe Narracje Wizualne”

Pierwsza edycja konferencji „Nowe narracje wizualne” stanowi punkt wyjścia dla działalności Laboratorium Narracji Wizualnych PWSFTviT, którego zadaniem jest eksploracja obszarów rozwoju nowych form narracji wizualnej we współczesnym krajobrazie medialnym. Chwila na takie poszukiwania wydaje się odpowiednia: krajobraz, o którym mowa, nie tylko uległ znacznej dywersyfikacji na przestrzeni ostatniej dekady, ale należy się spodziewać, że w najbliższych latach, wskutek wprowadzenia technologii bezprzewodowej 5. generacji, czeka nas prawdziwa rewolucja. Podczas gdy XX wiek był bez dwóch zdań wiekiem filmu, dziś wydaje się, że przyszłość narracji wizualnej będzie wielokierunkowa; kształtuje się ona na styku tradycyjnego filmu, teatru, telewizji i fotografii oraz nowoczesnych, cyfrowych narzędzi komunikacji wizualnej. Motorem tych zmian są między innymi nowe potrzeby i oczekiwania odbiorców tych dynamicznie zmieniających się mediówktóre także należy poznać.  

 Wystąpienia uznanych artystów, ekspertów i badaczy z obszarów pozostających w polu zainteresowań poszczególnych pracowni Laboratorium i dyskusje z nimi pozwolą na rozpoznanie aktualnego stanu badań nad zmieniającą się pod wpływem technologii narracją wizualną oraz prezentację najważniejszych osiągnięć artystycznych w tym polu, a dzięki temu – wyznaczenie kierunków dalszych poszukiwań, badań i dyskusji.  

 Materialnym rezultatem konferencji będzie wielomedialna publikacja zawierająca teksty powstałe w odpowiedzi na debaty toczone podczas konferencji, teksty zaproszonych autorów, badawcze utwory audiowizualne, a także zapisy tych debat. 

 Program konferencji podzielony będzie na trzy moduły:

Moduł 1Przyszłość filmu? 

Moduł 2. Esej wizualny i narracje interaktywne 

Moduł 3. Widownia i modele biznesowe

Całą konferencję zakończy dyskusja podsumowująca, której moderatorem będzie Krzysztof Pijarski.

Zapraszamy!

Powrót do przyszłości – interaktywne i wciągające formaty jako szansa storytellingu opartego na faktach

W naszej prezentacji chcielibyśmy przeanalizować dotychczasowe dane, wyjaśniające niepowodzenia w zakresie formatów interaktywnych i spróbować przenieść wnioski na bieżące pytania związane z kontekstem odbioru formatów immersyjnych. Ponieważ nasze badania rozumiemy jako wkład ściśle związany z praktyczną produkcją, proponujemy projekt zbierania danych na temat odbioru formatów immersyjnych w kontekście procesu myślenia projektowego. Celem jest znalezienie kryteriów projektowych zorientowanych na potrzeby odbiorców.

Katja Schupp
Katja Schupp jest profesorką na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji. Jej główne obszary nauczania i badań naukowych to dziennikarstwo audiowizualne, transformacja i rozwój formatów audiowizualnych, storytelling, dziennikarstwo mobilne czy dziennikarstwo & opinia publiczna

O światach wirtualnych z perspektywy ewolucyjnej, neuropoznawczej, metodologicznej i aksjologicznej

Człowiek, a w szczególności jego umysł, jest wytworem ewolucji, jej najdoskonalszym dzieckiem, a zarazem nie nadąża za wynikami rewolucji technologicznej w dziedzinie mediów, którą sam zainicjował. Współcześnie umysł człowieka jest narażony na doświadczenia, z którymi nigdy dotąd nie miał kontaktu, a jego mózg, który najlepiej przygotowany jest obecnie do życia w warunkach naturalnych, musi mierzyć się z problemami adaptacyjnymi na niewyobrażalną skalę. Z jednej strony ludzki umysł jest potężnym generatorem światów wyobrażonych (wirtualnych), a z drugiej jest wobec nich niemal całkowicie bezradny, gdy tworzone są przez innych ludzi. Zrozumienie tego fenomenu jest niebywale trudne. Badania w tej dziedzinie są zaledwie w zarodku. Dopiero zaczynamy rozumieć wielozmysłowość na poziomie doświadczenia sensorycznego, a pytania przed jakimi stawia nas dzisiaj współczesna technologia dotyczą możliwości ingerowania w ludzką tożsamość. Oprócz przedstawienia istotnych punktów dotyczących biologicznej i umysłowej kondycji człowieka współczesnego w konfrontacji z technologiami multimodalnymi, chciałbym również zwrócić uwagę na możliwości i pułapki związane z badaniami w tym zakresie oraz przynajmniej dotknąć problemu odpowiedzialności twórców wykorzystujących nowe media za stan umysłów ich odbiorców.

Piotr Francuz
Prof. dr hab. Piotr Francuz, psycholog, kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej oraz Perception & Cognition Lab; dyrektor Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; członek Komitetu Psychologii PAN; stypendysta uniwersytetów amerykańskich i europejskich; autor, redaktor i współredaktor 22 książek oraz ponad 140 artykułów opublikowanych w obiegu międzynarodowym i krajowym; kierownik, opiekun naukowy i główny wykonawca licznych grantów badawczych; zainteresowany problematyką rozumienia przekazów audiowizualnych i wizualnych, w szczególności obrazów malarskich oraz percepcji i wyobraźni wizualnej i kinestetycznej w perspektywie poznawczej i neuropoznawczej.

Modele biznesowe w mediach w czasach cyfrowej transformacji

Innowacje dysruptywne, takie jak media społecznościowe, rzeczywistość rozszerzona i wirtualna, technologie mobilne czy cloud computing szybko zmieniają krajobraz sfery społeczno-gospodarczej. Ogromne zmiany pojawiają się w różnych branżach, ale także w zachowaniu ludzi, w tym w sposobie tworzenia, konsumpcji, oceny i monetyzacji treści kulturowych. Klienci są raczej współtwórcami wartości niż biernymi odbiorcami oferty oferowanej przez stronę podaży rynkowej. Nowe media zmieniają sposób, w jaki treści są tworzone i konsumowane. Wielu nowych graczy – często bardzo silnych, biorąc pod uwagę ich siłę rynkową – nie tylko dołącza do świata mediów, ale także zmienia sposób, w jaki ten świat działa i wykorzystywane w nim modele biznesowe. Kto decyduje, czy coś jest wartościowe pod względem artystycznym? Czy istnieje zestaw zmiennych decydujących o sukcesie artystycznego performance’u? Czy nadal istnieje zaufanie opinii publicznej do pośredników oceniających wartość produktu kulturalnego? Wreszcie, czy sztuka i tworzenie treści kulturowych różni się w epoce cyfrowej transformacji, a jeśli tak, to kto może z tego skorzystać? A kto powinien widzieć tylko zagrożenia współczesnej epoki cyfrowej?

Grzegorz Mazurek
Polski teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej (digital transformation) – wpływu nowoczesnych technologii internetowych na marketing i zarządzanie organizacją, w szczególności: e-marketingiem, e-biznesem oraz e-edukacją. 

Kino to doświadczenie

Przejście na technologię cyfrową uwolniło kino technologicznie i twórczo. Jednak 124 lata tradycji filmowej wciąż dyktują, w jaki sposób filmy są konsumowane na forach publicznych. Jak ewoluuje kino, aby konkurować z filmami dostępnymi na każdej platformie? Czy transmisja strumieniowa jest wrogiem czy sojusznikiem? Jakie są najbardziej zaawansowane doświadczenia, od których kino może się uczyć? Ta trasa po obecnej sytuacji kina światowego umieści obraz na dużym ekranie w szerszym kontekście medialnym.

Patrick von Sychowski
Redaktor i założyciel CELLULOIDJUNKIE.COM Patrick ma ponad dwie dekady doświadczenia w branży kinowej, zarówno jako obserwator, jak i praktykujący. Pełnił funkcję Senior Analyst ds. Screen Digest (obecnie IHS Markit). Następnie kierował rozwojem biznesu cyfrowego w Unique Digital i Deluxe Europe, po czym zdigitalizował Bollywood jako COO w Reliance MediaWorks. Jest współzałożycielem Celluloid Junkie oraz cenionym analitykiem i komentatorem branżowym, często zapraszanym na globalne wydarzenia, aby przewodniczyć i prezentować wszystkie kwestie związane z doświadczeniem na dużym ekranie. Patrick dzieli swój czas między Londynem i Berlinem.

Model biznesowy Cinematic VR: rewolucja czy ewolucja?

Kino, od ponad stu dwudziestu lat, stanowi ważne miejsce spotkania artysty z jego widownią. Pomimo rozwoju równoległych kanałów dystrybucji i wielokrotnie wieszczonych przepowiedni jego wyparcia przez VHS, DVD czy ostatnio VOD, nie utraciło swojej rangi i prestiżu w promocji i dystrybucji sztuki filmowej. Nowe, w szczególności immersyjne, formy narracji wizualnych wymagają jednak specjalistycznego sprzętu oraz zapewnienia indywidualnych warunków eksploatacji, a także weryfikacji, czy dotychczasowe modele finansowania, programowania i dystrybucji są nadal aktualne. Niniejsza analiza obejmuje przegląd czynników, które warunkują rozwój projektów z zakresu nowych narracji wizualnych, modele finansowania produkcji, a także poddaje dyskusji scenariusze dystrybucji i eksploatacji treści immersyjnych w kontekście istniejącego systemu upowszechniania filmu w Europie.

Marta Materska – Samek – biogram

Moduł 3. Widownia i modele biznesowe  

Można powiedzieć, że moduł zamykający stanowi spoiwo konferencji, łącząc wszystkie poruszone już wątki na nieco innym poziomie. Tu skupimy się na refleksji nad zmieniającymi się modelami finansowania filmów oraz koniecznością znalezienia sposobu monetyzacji treści cyfrowych i interaktywnych. Spróbujemy zastanowić się nad przyczynami zainteresowanie niektórych filmowców i instytucji finansujących czy inwestorów narracjami nielinearnymi, interaktywnymi, czy partycypacyjnymi i odpowiedzieć sobie na pytanie, kim są współcześni odbiorcy: gdzie, na czym i w jaki sposób oglądają filmy i inne treści audiowizualne? Jak ich doświadczają, jak się kształtuje ich uwaga, jakie są ich nawyki i z czego wynikają? To wszystko wiąże się oczywiście z dalszym pytaniem, o to, jak skutecznie dotrzeć do tej nowej widowni? Interesować nas będzie także sposób, w jaki nowe media narracyjne zmieniają procesy tworzenia dzieł, jak zmienia się w tym kontekście status twórcy (zwłaszcza wobec rozwoju sztucznej inteligencji i systemów uczących się), w jaki sposób zmieniają się zachowania uczestników kultury w dobie wirtualizacji życia społeczno-gospodarczego, jaką rolę pełni internet w procesach decyzyjnych uczestników kultury, a także, w jakim zakresie kultura oparta na dostępie wypiera kulturę opartą na posiadaniu. 

W czasie modułu trzeciego swoje wystąpienia przedstawią:

Marta Materska – Samek – Model biznesowy Cinematic VR: rewolucja czy ewolucja?

Patrick von Sychowski – Kino to doświadczenie

Grzegorz Mazurek – Modele biznesowe w mediach w czasach cyfrowej transformacji

Piotr Francuz – O światach wirtualnych z perspektywy ewolucyjnej, neuropoznawczej, metodologicznej i aksjologicznej

Katja Schupp – Powrót do przyszłości – interaktywne i wciągające formaty jako szansa storytellingu opartego na faktach

Zapraszamy!

Esej w przestrzeni

Dyskusja na temat trzech esejów wizualnych, przygotowanych przez Kubę Mikurdę i Jakuba Woynarowskiego – „Gilliam’s Atlas” (2011), „Corpus Delicti”. (2013 r.) oraz „The Story of Landing” (2015 r.). Mikurda & Woynarowski identyfikują wyższość przestrzeni nad narracją w twórczości Gilliama, Borowczyka, Lyncha i Tarkowskiego. Czerpiąc z ich prac, próbują rozwinąć dyskursy wizualne, które właściwie uchwycą „specyficzność narracji” autorów, włączając mapy, katalogi i modele 3D.

Kuba Mikurda – biogram