Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Tytus Szabelski

rocznik 1991, fotograf i artysta wizualny. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji spo?ecznej na Uniwersytecie Miko?aja Kopernika w Toruniu oraz fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, obecnie doktorant tej uczelni. Wspó?pracowa? z toru?skim Centrum Sztuki Wspó?czesnej, Galeri? Mi?o?? oraz „Krytyk? Polityczn?”, cz?onek toru?skiej Grupy nad Wis??. Dwukrotny laureat stypendium miasta Torunia w dziedzinie kultury (2012 i 2016), finalista ogólnopolskich i mi?dzynarodowych konkursów na najlepszy dyplom artystyczny (m. in. Najlepsze dyplomy ASP 2016 w Gda?sku oraz StartPoint Prize 2016 w Pradze). Laureat stypendium pami?ci Konrada Pusto?y dla fotografa zaanga?owanego spo?ecznie (2017), uczestnik programu dla m?odych fotografów i kuratorów Parallel – European Photo Based Platform (2019–2020). By? redaktorem internetowego magazynu o wspó?czesnej fotografii „Magenta”, obecnie pracuje nad naukowym magazynem artystycznym „Postmedium”.