Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Sandra Gaudenzi

Dr Sandra Gaudenzi to uznana na ca?ym ?wiecie jako autorytet w dziedzinie interaktywnych i immersyjnych praktyk dokumentalnych. Wywodz?c si? z produkcji telewizyjnej, przez ostatnie dwadzie?cia lat konsultowa?a, doradza?a, prowadzi?a badania, wyk?ada?a, pisa?a, mówi?a i blogowa?a na temat interaktywnych narracji faktograficznych. Jest starszym wyk?adowc? na Uniwersytecie Westminsterskim i wspó?prowadzi kurs Digital and Interactive Storytelling LAB MA – miejsce do odkrywania, eksperymentowania i doskonalenia si? w formach opowiadania historii w naszej cyfrowej kulturze. Jest Visiting Fellow w Digital Cultures Research Centre (UWE, UK), gdzie wspó?kieruje konferencj? i stron? internetow? i-Docs, i z któr? wspó?redagowa?a swoj? ostatni? ksi??k? „i-docs: the Evolving Practices of Interactive Documentary”. W 2015 roku zainicjowa?a !F Lab (Interactive Factual Lab) – program szkoleniowy i akceleracyjny Creative Europe, w ramach którego ludzie mogli wymy?la? i prototypowa? swoje interaktywne projekty – i dzia?a?a zarówno jako kierownik studiów, jak i mentor do 2018 roku.

Jej projekty obejmuj?: The Corona Haikus (2020) i Digital Me (2015, BBC).

> Ostatnie projekty to Digital Me (2015) i Corona Haikus (2020).

> ?led? jej osobisty blog @ www.interactivefactual.net

> odkryj sympozjum i-Docs, spo?eczno?? i prac? @ www.i-docs.org?

> przeczytaj jej wywiady bran?owe i studia przypadków @ MIT’s docubase.mit.edu

Projekty