Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Pola Borkiewicz

Pola Borkiewicz

Artystka interdyscyplinarna, badaczka, projektantka, re?yserka, producentka kreatywna, kognitywistka i wyk?adowczyni.

Kierowniczka Pracowni VR/AR Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab Szko?y Filmowej w ?odzi, któr? wspó?prowadzi z Jackiem Nag?owskim.

Producentka kreatywna kilkunastu utworów VR/XR realizowanych w Pracowni VR/AR, wy?onionych w konkursie na projekty artystyczno-badawcze vnLab.

Pracuje nad dewelopmentem autorskiego cyklu VR Assemblage, na który sk?adaj? si? do?wiadczenia: I_CITY/HABITAT, II_MIRRORWORLD, III_METAVERSE.

Prowadzi prace badawcze Pracowni VR/AR w obszarze kodyfikacji nowego j?zyka narracji, etnografii procesu produkcji oraz percepcji twórców i odbiorców.

Kierowniczka bada? percepcji odbiorców do?wiadcze? VR w projekcie Nowe Formy i Technologie Narracji w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskona?o?ci (2019-2022) realizowanego w porozumieniu vnLab PWSFTviT, VRLAB IPPAN, OPI-PIB, PJATK oraz WF U?.  Celem projektu jest opracowanie rekomendacji do tworzenia i ewaluacji immersyjnych ?rodowisk, filmowych i interaktywnych do?wiadcze? wirtualnej rzeczywisto?ci.

Pracuje nad projektem publikacji monograficznej XR, realizowanej na platformie cyfrowej vnLab, Wydawnictwa Szko?y Filmowej w ?odzi.

Wspó?autorka bada?: Wp?yw technologii VR na skuteczno?? przekazywania wiedzy i umiej?tno?ci filmowych realizowanych przez VRLAB IPPAN dla NCKF ze ?rodków PISF (2018).

Publikuje w zakresie j?zyka narracji XR, IDN, snu oraz bioetycznych konsekwencji rozwoju ?rodowisk wirtualnych.

Projektantka gry VR The Curator (IAM).

Wspó?za?o?ycielka Stowarzyszenia XR.

Jury Transatlantyk VR SpaceTime Award 2018.

Inicjatorka i wspó?za?o?ycielka interdyscyplinarnego projektu Systemy Narracyjne Open Lab realizowanego w Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie (2016/2019). Organizatorka konferencji Art&Science, Immersive Storytelling, wspó?praca ASP, IPPAN, Warszawa (2018).

Wspó?pracowniczka Centrum Innowacji Spo?ecznych i Technologicznych SWPS oraz Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Szko?y Filmowej w ?odzi (2016/2018).

Wyk?adowczyni Speakers’ Avenue, kursy Film & Percepcja (DreamScreen, NeuroCinematics) oraz Cinematic VR (Crash Course & Pro).

Re?yserka snów w DreamJay, odpowiedzialna za dzia? audiowizualny i badania aplikacji Nightly (2015/2017). Autorka esejów audiowizualnych.

Projektantka instalacji interaktywnej i producentka otwarcia Narodowego Forum Muzyki we Wroc?awiu, muzyka_jest (2015). Dyrektor kreatywna Extended Studio (2014/2016).

Projektantka interakcji wystawy Polska na EXPO2015 w Mediolanie.

Dyrektor kreatywna krakowskiego Copernicus Festival, edycja I: Rewolucje (2014).

—–

Publikuje w zakresie bioetycznych konsekwencji rozwoju ?rodowisk wirtualnych.

Wyk?adowca kursów CinematicVR oraz Film & Percepcja (Speakers’ Avenue).

Projektantka gry VR, The Curator. 100 lat polskiego designu (IAM, 2018/2020). Wspó?za?o?ycielka Stowarzyszenia XR. Jury Transatlantyk VR SpaceTime Award 2018.

Kuratorka konferencji Immersive Storytelling (ASP WAW, 2018). Inicjatorka i wspó?za?o?ycielka interdyscyplinarnego projektu Systemy Narracyjne Open Lab (ASP WAW, 2016). Dream Director w DreamJay, odpowiedzialna za dzia? audiowizualny i badania aplikacji Nightly (2015/2017). Projektantka i producentka otwarcia Narodowego Forum Muzyki we Wroc?awiu, muzyka_jest, (Extended Studio, 2015). Projektantka interakcji wystawy Polska na EXPO2015 w Mediolanie. Dyrektor kreatywna krakowskiego Copernicus Festival, edycja I: Rewolucje (2014).

Zajmuje si? szeroko poj?t? psychologi? percepcji, nowych technologii i neuroestetyk?.

Afiliacja:

Kierowniczka Pracowni VR/AR Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab PWSFTviT

Afiliacja naukowa:

Doktorantka w Laboratorium Rzeczywisto?ci Wirtualnej i Psychofizjologii Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk

Konta:

https://www.facebook.com/pola.borkiewicz/

Projekty
Pola Borkiewicz