Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Piotr Napieralski

Otrzyma? tytu? magistra in?yniera na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki ?ódzkiej w 2000 roku. W 2008 roku uzyska? stopie? doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny naukowej Informatyka, specjalno?? grafika komputerowa na Politechnice ?l?skiej, Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. W 2014 roku otrzyma? stopie? doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka na Politechnice ?ódzkiej. Pracuje nieprzerwanie od 2000 roku w Instytucie Informatyki P?. Jego zainteresowania naukowe obejmuj?: grafik? komputerow?, gry komputerowe, wirtualn? rzeczywisto??, projektowanie interfejsu u?ytkownika, programowanie grafiki 3D, symulacje i wizualizacje komputerowe, animacj? komputerow? oraz inteligentn? analiz? obrazu filmowego. Jest autorem lub wspó?autorem ponad 60 publikacji naukowych. W Pracowni S3D odpowiada za postprodukcj? obrazu.

Projekty