Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Monika Hapek

Od ponad 15 lat pracuje w sektorze komercyjnym, w bran?y reklamowej. Jako pracownik agencji reklamowej zdoby?a do?wiadczenie realizuj?c kilkadziesi?t projektów zarówno dla mi?dzynarodowych korporacji, jak i lokalnych firm.
Jest doktorantk? na Wydziale Zarz?dzania i Komunikacji Spo?ecznej Uniwersytetu Jagiello?skiego. Jej zainteresowania badawcze koncentruj? si? wokó? zjawisk zachodz?cych w przestrzeni cyfrowej.  Jest autork? prac na takie tematy jak strategie organizacji nowomedialnych, utowarowienie prywatno?ci oraz fake news.
Od 2017 roku prowadzi zaj?cia w Instytucie Kultury na Wydziale Zarz?dzania i Komunikacji Spo?ecznej UJ w ramach kursów licencjackich i magisterskich dotycz?cych m.in. strategii marki oraz planowania i realizacji kampanii reklamowych.
W 2016 roku uko?czy?a z wyró?nieniem studia magisterskie na kierunku Zarz?dzanie Reklam? na Wydziale Zarz?dzania i Komunikacji Spo?ecznej UJ. W 2014 roku uzyska?a tytu? licencjata w zakresie kultury ukrai?skiej na Wydziale Studiów Mi?dzynarodowych i Politycznych UJ

Projekty