Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Marta Materska-Samek

akademiczka, badaczka, do?wiadczona liderka projektów ICT i w obszarze sektora kreatywnego. Znawczyni bran?y filmowej i zarz?dzania projektami.

Autorka bada?, raportów i publikacji dot. m.in. kina, rynku filmu dzieci?cego w Polsce i narz?dzi finansowania kultury. Publikuje w Zarz?dzaniu w kulturze, zarz?dzaniu mediami jak i za granic?. Obecnie kierownik projektu Media Business Hub – zintegrowanego programu rozwoju kompetencji oraz badaczka zajmuj?ca si? percepcj? filmu dla dzieci w Pracowni Bada? Percepcji i Zachowa? Odbiorców w Szkole Filmowej w ?odzi.

Doktorka nauk o zarz?dzaniu, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarz?dzania Mediami i Reklam? Uniwersytetu Jagiello?skiego. Wyk?adowczyni przedsi?biorczo?ci, ekonomiki kultury, strategii organizacji medialnych i zarz?dzania projektami. Laureatka programu Doctus Ma?opolska, stypendystka Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie zarz?dzania kultur? a tak?e Rz?du Republiki Francuskiej (Bourse de Gouvernement Français). Mentorka, konsultantka biznesowa i przedsi?biorca. Wpisana na list? ekspertów Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Bada? i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Ma?opolskiego Centrum Przedsi?biorczo?ci.

Wi?cej: https://kultura.uj.edu.pl/pracownicy/marta-materska-samek