Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Jacek Nagłowski

Producent i re?yser filmowy i cinematic VR. W 2004 wspólnie z Agnieszk? Janowsk? za?o?y? firm? Centrala zajmuj?c? si? produkcj? filmów dokumentalnych i fabularnych, która do dnia dzisiejszego wyprodukowa?a dwadzie?cia pi?? filmów, w wi?kszo?ci koprodukcji mi?dzynarodowych. Filmy Centrali otrzyma?y kilkadziesi?t nagród na mi?dzynarodowych festiwalach filmowych, w tym kilkana?cie Grand Prix. Jego dokument Gugara (2008 – produkcja, scenariusz, re?yseria (wspólnie z A. Dybczakiem), monta?) by? wyselekcjonowany do pokazów na festiwalu w Cannes i zosta? zakupiony do kolekcji paryskiego Muzeum Sztuki Wspó?czesnej Centre Pompidou. Wspó?za?o?yciel firmy Circus Digitalis (2012) zajmuj?cej si? tworzeniem rozwi?za? z dziedziny cyfrowego obrazowania 3D. Inicjator i kierownik projektu badania j?zyka Cinematic VR w ?ódzkiej Szkole Filmowej. Od 2016 roku organizuje przegl?dy filmów i sztuki wirtualnej rzeczywisto?ci Czasoprzestrzenie, których zadaniem jest promocja VR jako dziedziny artystycznej. Jego dokument VR „Szepty” (2019 – producent, scenarzysta, re?yseria wspólnie z Patrykiem Jordanowiczem) zwyci??y? w ramach Biennale College Cinema VR 2019 i mia? premier? na Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Projekty