Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
George Anastassakis

badacz w dziedzinie inteligentnych ?rodowisk wirtualnych. Posiada tytu? doktora sztucznej inteligencji Uniwersytetu w Pireusie, magistra technologii multimedialnych Uniwersytetu w Manchesterze oraz licencjat z informatyki Uniwersytetu w Pireusie. Jego zainteresowania badawcze obejmuj? m.in. architektury oprogramowania dla inteligentnych ?rodowisk wirtualnych oraz wykorzystanie wirtualnej rzeczywisto?ci w edukacji, dziedzictwie cyfrowym i mediach cyfrowych. Bra? udzia? w projektach badawczych i opublikowa? kilka artyku?ów w mi?dzynarodowych czasopismach i materia?ach konferencyjnych. Wyg?osi? równie? liczne wyk?ady na tematy pokrewne oraz uczestniczy? w organizacji konferencji i wydarze? naukowych. Przez ostatni? dekad? prowadzi? zaj?cia w ró?nych instytucjach szkolnictwa wy?szego na temat programowania i tworzenia oprogramowania, wirtualnej rzeczywisto?ci, tworzenia gier, grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i programowania logicznego. Obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie Ate?skim, wyk?adowc? w Instytucie SAE w Atenach, badaczem postdoc na Uniwersytecie Egejskim oraz aktywnym freelancerem koncentruj?cym si? na kreatywnych technologiach cyfrowych.

Projekty