Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Frédéric Dubois

Frédéric jest kanadyjsko-niemieckim dziennikarzem mieszkaj?cym w Berlinie. Jego specjalno?ci? jest dokument cyfrowy. Od 2008 roku jest pomys?odawc?, re?yserem, producentem i dystrybutorem nagradzanych interaktywnych filmów fabularnych, takich jak GDP – The human side of the Canadian economic crisis, Hole Story Interactive, Fort McMoney, Atterwasch i Field Trip. Pracowa? w National Film Board of Canada (NFB) i nadal wspó?pracuje z NFB, Arte, Film University Babelsberg KONRAD WOLF i wieloma innymi organizacjami po?ytku publicznego. Organizowa? hackathony storytellingowe, spotkania wokó? dokumentu webowego, a tak?e coroczn? konferencj? VR Conference for Journalism and Documentary. Frédéric jest trenerem i szkoleniowcem w zakresie narracji cyfrowych, wspó?pracowa? z DOK Leipzig, Visions du Réel, ARD.ZDF medienakademie, East Doc Platform (EDP) i wieloma innymi.

Frédéric wyk?ada? go?cinnie na Uniwersytecie Filmowym Babelsberg KONRAD WOLF, Niemieckiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej w Berlinie (DFFB), Hochschule für Fernsehen und Film München, Kunsthochschule Berlin-Weißensee oraz na Uniwersytecie Nauk Stosowanych i Sztuki w Po?udniowej Szwajcarii (SUPSI). Obecnie ko?czy doktorat badawczo-twórczy na Uniwersytecie Filmowym Babelsberg KONRAD WOLF na temat poj?cia wp?ywu w interaktywnej produkcji dokumentalnej. Publikowa? w czasopismach naukowych, takich jak Journal of Media Innovations i Images – International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual. Jest równie? redaktorem naczelnym „Internet Policy Review”, czasopisma akademickiego po?wi?conego regulacji Internetu wydawanego przez Humboldt Institute for Internet and Society.

Wcze?niej prowadzi? praktyczne badania nad mediami alternatywnymi i spo?eczno?ciowymi oraz komunikacj? internetow?. Zredagowa? dwie ksi??ki: Extraction! A comix reportage (2007) i Autonomous media (2005). Uzyska? tytu? magistra komunikacji na Université du Québec à Montréal (praca na temat mediów spo?ecznych i Internetu) oraz licencjat z handlu na McGill University.

Projekty