Biogramy
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Fabrizio Calì

Fabrizio Calì ma za sobą ponad 20-letnią karierę w sektorze komercyjnym jako grafik, ilustrator, animator 2D/3D, modelarz i rigger 3D, motion-graphic artist i artysta postprodukcyjny. Na przestrzeni lat jego dorobek obejmował ilustrowane książki, różnorodne drukowane materiały marketingowe, nieludzką ilość reklam telewizyjnych, jingli telewizyjnych i związanych z nimi grafik, compositing oraz wizualizacje architektoniczne.

Przez ostatnie 9 lat jego multidyscyplinarna praca koncentrowała się głównie na sektorze gier, jako jeden z członków-założycieli maltańskiej firmy Mighty Box Games, zajmującej się grami niezależnymi. Jego pierwszym dużym projektem była animacja i grafika do gry przeglądarkowej: „Will Love Tear Us Apart”; unikalnej adaptacji utworu Joy Division „Love Will Tear Us Apart”, autorstwa Game Designer i Academic Gordon Calleja. Następnie na Kickstarterze ukazała się udana gra Posthuman Boardgame. Jako starszy artysta i animator w Mighty Box Games, Fabrizio był również zaangażowany w wiele różnych projektów wewnętrznych, współpracę z innymi firmami, a także wyprodukował kilka filmów na Kickstarterze dla innych firm zajmujących się grami planszowymi.

Jego dwa ostatnie projekty w sektorze komercyjnym to wizualizacja i odtworzenie spaceru 3D po „Pomniku Nieznanego Żołnierza” autorstwa Antonio Sciortino, który jest obecnie wystawiony w Muża, Valletta; oraz gra Augmented Reality Game „Secrets of Palazzo Falzon” w Palazzo Falzon, Mdina.

Fabrizio rozpoczął wykłady na Wydziale Sztuk Cyfrowych, na Wydziale Mediów i Nauk o Wiedzy, Uniwersytetu Maltańskiego, w 2011 roku jako wykładowca dorywczy. Z biegiem lat jego portfolio wykładowe powiększało się, a obecnie jest wykładowcą wizytującym w różnych jednostkach naukowych na wydziale, z głównym naciskiem na Ilustrację, Animację i 3D.

W 2019 roku rozpoczął realizację opartego na praktyce i Practice Led Doctoral Degree z naciskiem na VR i Design Considerations w Serious Games, pod nadzorem profesora Vince’a Briffa. Jego pierwszym projektem jest Project Morpheus, doświadczenie w grze terapeutycznej opartej na rozproszeniu uwagi A.I., dla dzieci poddawanych chemioterapii; we współpracy z panem Luca Bondin z Wydziału Sztucznej Inteligencji ICT na UoM.

W 2020 roku został wybrany jako pracownik naukowy na pół etatu do zarządzania nowo utworzonym laboratorium MaKS Immersion Laboratory, w którym znajdują się różne technologie związane z VR i AR oraz SIntegraM CAVE (Computer Automated Virtual Environment). Jako RSO, Fabrizio jest również w trakcie dodawania kodowania i Unity 3D do swojej cyfrowej zbroi.

Projekty
Fabrizio Calì