Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Dagna Kidoń

Kierownik Produkcji w Pracowni Eseju Filmowego. Doktorantka Szko?y Doktorskiej Nauk Spo?ecznych U? i absolwentka Wydzia?u Organizacji Sztuki Filmowej w Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w ?odzi. Badania realizuje w ramach multimedialnego Laboratorium Narracji Wizualnych: vnLab. Od 6 lat pracuje w ?ódzkiej Szkole Filmowej, organizuj?c mi?dzynarodowe projekty, spotkania i warsztaty w Polsce i na ?wiecie. Pe?ni funkcj? Koordynatora Programu Erasmus + oraz nale?y do zespo?u odpowiedzialnego za mi?dzynarodowe warsztaty dla monta?ystów szkó? filmowych Open Innovative Resources For Filmmaking Education And Training, realizowanych w ramach Programu Partnerstw Strategicznych. Pracuje tak?e w Studiu Filmowym Indeks, gdzie zajmuje si? produkcj? i dystrybucj? filmow?. Kierownik Produkcji w Pracowni Eseju Filmowego

Projekty
Dagna Kidoń