Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Demitri Delinikolas

re?yser filmowy i artysta nowych mediów mieszkaj?cy w Atenach. Jego prace charakteryzuj? si? po??czeniem ?ywej akcji i animacji cyfrowej. Pracuje jako re?yser filmów reklamowych w Grecji, a jego prace otrzyma?y kilka nagród reklamowych. W swojej osobistej pracy szeroko eksperymentowa? z nowymi mediami, zw?aszcza w odniesieniu do filmu. Od 2016 roku re?yseruje i projektuje projekty Extended Reality dla reklamy, kultury i turystyki. Studiowa? animacj?, a nast?pnie uzyska? tytu? magistra re?yserii filmowej w Wielkiej Brytanii oraz drugi tytu? magistra w zakresie form sztuki cyfrowej w Szkole Sztuk Pi?knych w Atenach. Pracowa? jako artysta VFX i instruktor w Grecji i Wielkiej Brytanii. Obecnie jest doktorantem na Uniwersytecie Ate?skim, gdzie prowadzi badania nad transmedialno?ci?, wspó?prac? online i XR. Jego filmy krótkometra?owe by?y pokazywane i nagradzane na festiwalach na ca?ym ?wiecie, takich jak Clermont Ferrand, Bristol Encounters, Seoul Youth Film Festival. Za?o?y? kolektyw (emptyfilm.com), który skupia si? na tworzeniu projektów filmowych i trans-medialnych. Od 2019 roku jest wyk?adowc? w Digital Media and Cinema School na Uniwersytecie Kapodistrian w Atenach.

Projekty