Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Caterina Antonopoulou

artystka medialna, in?ynierka i badaczka. Uzyska?a tytu? magistra sztuk cyfrowych na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie (2009) oraz dyplom z in?ynierii elektrycznej i komputerowej na Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Atenach (2006). Obecnie pracuje nad doktoratem na temat sztuki mediów na Wydziale Technologii Kultury i Komunikacji Uniwersytetu Egejskiego. Caterina pracowa?a jako adiunkt na wydziale Digital Arts & Cinema w NKUA, a tak?e w ramach programu Master in Digital Art Forms w Athens School of Fine Arts. Jej praktyka artystyczna ??czy interaktywne instalacje i performanse, generowanie materia?ów audiowizualnych w czasie rzeczywistym, algorytmiczne wideo i interwencje miejskie.

Projekty