Solaris Mon Amour – niezwykły dokument found footage inspirowany „Solaris” Stanisława Lema

Transowa, osobista opowieść o stracie, żałobie i pamięci. Film składa się z fragmentów 70 filmów wyprodukowanych przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi w latach 60. i pierwszych radiowych adaptacji „Solaris”. Lem zaczyna pisać „Solaris” w tym samym roku, w którym do kin trafia „Hiroshima Mon Amour” Resnaisa – mówi Kuba Mikurda – tak jak film Resnaisa, „Solaris” jest dla mnie fascynującym studium pamięci posttraumatycznej – wypartych wspomnień, które torują sobie drogę do świadomości i domagają się wypowiedzenia.

Kuba Mikurda – reżyser filmowy, badacz filmu, wykładowca w Szkole Filmowej w Łodzi. Pracował jako krytyk filmowy, dziennikarz i wydawca. W 2018 roku zrealizował swój debiut filmowy, pełnometrażowy dokument „Love Express. Zniknięcie Waleriana Borowczyka”, a w 2021 „Ucieczkę na Srebrny Glob” – nagrodzoną trzema nagrodami na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, nagrodą Stowarzyszenia Filmowców Polskich na festiwalu „Człowiek w zagrożeniu” oraz nominowaną do Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2022 w kategoriach najlepszy film dokumentalny i najlepszy montaż. Pracuje w Szkole Filmowej w Łodzi. Prowadzi podcast „Wersja reżyserska”.

Solaris Mon Amour – An extraordinary found footage documentary inspired by Stanisław Lem’s „Solaris”

A trance-like, personal story about loss, mourning & memory. The film consists of excerpts from 70 films produced by the Educational Film Studio in Lodz in the 1960s and the first radio adaptations of „Solaris.” Lem begins writing „Solaris” the same year that Resnais’ „Hiroshima Mon Amour” is released” – says Kuba Mikurda – Like Resnais’ film, I find „Solaris” a fascinating study of post-traumatic memory – repressed memories that pave their way into consciousness and demand to be expressed.

Kuba Mikurda – film director & film scholar. He has worked as a film critic, journalist and publisher. In 2018, he made his film debut, a feature-length documentary „Love Express. The Disappearance of Walerian Borowczyk” and in 2021 „Escape to the Silver Globe” which won three awards at the Millennium Docs Against Gravity festival, an award from the Polish Filmmakers Association at the Man in Danger festival, and was nominated for the Polish Film Award Eagles 2022 in the categories of best documentary and best editing. He teaches at the Film School in Łódź & hosts the podcast „Director’s Cut”.