Wrocławska CeTA na pokładzie projektu In Side

W Pracowni S3D w maju ruszają wspólne prace Pracowni S3D oraz Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA). Zespół wrocławskich grafików będzie pomagać w kolejnym etapie produkcji animacji stereoskopowej 3D „InSide” – opracowywaniu plików m.in: compositing, CGI, czyszczenie klatek.

Współpraca obu zespołów wnosi do projektu kreatywną wymianę, energię i wkład, który zaowocuje twórczym rozwojem wspólnego projektu.

IO 1 – program nauczania

W projekcie założono wypracowanie czterech rezultatów pracy intelektualnej, które maja pozwolić na wprowadzenie treści kształcenia dotyczących technologii immerysyjnych do programów studiów prowadzonych przez uczelnie partnerskie.

W ramach założeń przyjęto, że program (IO1) obejmował będzie swoim zakresem analizę następujących zagadnień:

  1. profil absolwenta,
  2. matrycę efektów kształcenia wraz z opisem zakładanych efektów kształcenia dla programu kształcenia,
  3. program kształcenia wraz z kalkulacją liczby punktów ECTS,
  4. plan studiów.

Ponadto, przyjęto, że IO1 stanowić będzie bazę do dalszych prac nad rezultatami pracy intelektualnej, a jednocześnie musi być oparty o gruntowny przegląd i badania na temat oczekiwań rynku pracy, co do konkretnego profilu absolwenta, jego kompetencji i umiejętności niezbędnych do zarządzania doświadczeniem lub tworzenia i opracowania immersyjnych treści. Partnerzy uzgodnili także, że absolwent studiów swobodnie poruszałby się w nowym wymiarze kultury, kultury generatywnej, która odbiorców nie traktowałaby „jako widzów czy słuchaczy, lecz jako użytkowników. Za wzór traktowałaby laboratorium lub warsztat projektanta, a także takie modele działania jak proces eksperymentalny czy proces szybkiego prototypowania. Jej działalność opierałaby się na zasadach otwartości, sieciowości i niehierarchicznej współpracy uczestników – odwzorowując modele współpracy wypracowane online, w projektach wolnego oprogramowania i wolnej kultury.”
Te założenia zostały odzwierciedlone w przedstawionych program, z zastrzeżeniem ze zmiana formy przedstawiania efektów kształcenia nie ma już formy tabeli krzyżowej wiążącej dane przedmioty z efektami, a stawi bardziej ogólne zestawienie tabelaryczne (matrycę). Koordynacją grupy roboczej pracującej nad pierwszym rezultatem zajmowała się dr Katarzyna Kopeć – dyrektor ds. dydaktyki w Instytucie Kultury reprezentująca Lidera projektu.

Pełny program do wglądu można znaleźć TU.

Weź udział w konferencji “Nowe Narracje Wizualne” 1-3.07.2022

Trzy dni intensywnych debat, spotkań i rozmów w międzynarodowym gronie twórców, artystów, producentów, badaczy, pasjonatów technologii i sztuki filmowej. Konferencja „Nowe Narracje Wizualne” to wydarzenie, które podsumuje i otworzy nowy rozdział w działalności vnLab Szkoły Filmowej w Łodzi.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Nowe Narracje Wizualne
1-3 lipca 2022
Szkoła Filmowa w Łodzi + online

Program i rejestracja: konferencja.vnlab.org
Konferencja jest bezpłatna.

Nowe Narracje Wizualne zmieniają krajobraz dzisiejszych mediów. Podczas gdy wiek XX był wiekiem filmu, współczesność definiuje się na naszych oczach. Porozmawiamy o tym, co obecnie najciekawsze w obszarze sztuk audiowizualnych, przedstawimy wyniki badań utworów vnLab i zaprezentujemy nasze produkcje.

Program wydarzenia wypełniony jest prezentacjami na tematy, którymi na co dzień zajmujemy się w Pracowniach vnLab – VR, narracje interaktywne, media immersyjne, esej filmowy, badania odbiorców i percepcji, animacja 3D i stereoskopia.

Wśród zaproszonych gości m.in:

Ariel Avissar – eseista filmowy, wykładowca na  Uniwersytecie w Tel Awiwie, redaktor naczelny [in]Transition, the Journal of Videographic Film & Moving Image Studies,

Gary Hall – filozof mediów, zajmujący się działaniem na styku kultury cyfrowej, polityki, sztuki i technologii, Profesor na Coventry University w Wielkiej Brytanii.

Hartmut Koenitz – z HKU University of Arts Utrecht, badający wykorzystanie interaktywnych narracji,

Lena Thiele – dyrektor kreatywna, zajmująca się produkcją interaktywnych utworów, twórczyni wielokrotnie nagradzanego utworu NetWars,

Joanna Żylińska – kulturoznawczyni, literaturoznawczyni i artystka, wykładowczyni King’s College London

POZNAJ PEŁNY PROGRAM WYDARZENIA

organizatorzy: Szkoła Filmowa w Łodzi, Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab