Estetyczne i pozaestetyczne czynniki kształtujące odbiór polskiej sztuki współczesnej.

Przyjmuje się, że istnieje wiele czynników odpowiedzialnych za interpretację i rozumienie sztuki. Wśród nich wymienić można dyspozycję estetyczną, przygotowanie intelektualne, doświadczenie czy status społeczny. Jednak w naszym badaniu interesują nas także pozaestetyczne socjokulturowe czynniki. Sprawdzamy, na ile światopogląd i zespół postaw wobec kluczowych aspektów życia społecznego ma znaczenie w procesie odbioru komunikatu artystycznego. Przyjmujemy fenomenologiczną perspektywę ujmowania estetyki, zgodnie z którą centralną kwestią staje się doświadczenie sztuki, jego afektywne, motoryczne i poznawcze aspekty. Interesuje nas skonfrontowanie tego, co przedrefleksyjne, intuicyjne i natychmiastowe, z tym co refleksyjne, deklaratywne i kulturowe. Badamy młodą inteligencję, czyli osoby z wyższym wykształceniem w przedziale wieku 20-30 lat. Pomiary realizujemy za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi badawczych. Oprócz kwestionariusza i wywiadu swobodnego stosujemy technikę eye trackingu, facereadingu i GSR (elektryczne przewodzenie skóry).

Badanie realizują:

Dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ, socjolog, kierownik Katedry Socjologii Sztuki. Jego obszar zainteresowań koncentruje się na antropologii i socjologii wizualnej, procesach migracyjnych i kulturze pogranicza oraz na biograficznie zorientowanej socjologii sztuki.

Dr Kamila Biały, adiunkt w Katedrze Socjologii Sztuki w Instytucie Socjologii UŁ, socjolożka i psychoterapeutka, jej obszar zainteresowań to epistemologiczne problemy poznania, w tym zwłaszcza fenomenologiczna krytyka kultury, zagadnienie niedualizmu, posthumanizm.

Mgr Dagna Kidoń, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ. Badania doktorskie z wykorzystaniem okulografii realizuje w ramach Pracowni Percepcji i Badań Odbioru. W swojej pracy naukowej skupia się na uwarunkowaniach społecznych percepcji polskiej sztuki współczesnej.

 

„Noccc” na Ji.hlava International Documentary Film Festival!

Z radością informujemy, że doświadczenie VR  Noccc (reż. Weronika Lewandowska, Sandra Frydrysiak), powstałe w Pracowni VR/AR, zostanie zaprezentowane na Ji.hlava International Documentary Film Festival w Czechach!

Kliknij, by zapoznać się z harmonogramem wydarzenia

Pracownia VR/AR vnLab

Erasmus XR – nabór studentów na Szkołę Letnią na Malcie w lipcu 2022

W ramach projektu „Experience and immersive technologies – from creative practice to educational theory” ogłaszamy nabór na wyjazd na Maltę. Na zaplanowaną od 11 do 15 lipca 2022 Szkołę Letnią może wyjechać 5 studentów z każdej uczelni biorącej udział w projekcie,  zainteresowanych technologiami immersyjnymi XR (VR, AR, MR).

Zainteresowanych wyjazdem prosimy o przesłanie w formularzu odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie są Twoje motywacje dotyczące Szkoły Letniej z technologiami immersyjnymi?
2. Czy realizowałaś/realizowałeś projekty z obszaru technologii immersyjnych, multimediów lub sztuki nowych mediów?
3. Czy masz plany na przyszłość związane z technologiami immersyjnymi lub technologiami pokrewnymi?

Uczestnikom zapewniamy kontakt z najnowszą technologią, specjalistami i naukowcami pracującymi nad kontentem immersyjnym, transport, zakwaterowanie i wyżywienie. W zamian oczekujemy motywacji i chęci do pracy oraz rozwoju naukowego.

Formularz – Rejestracja UJ -zgłoszenia do 15 listopada 2021

Formularz – Rejestracja PWSFTViT – zgłoszenia do 25 października 2021


Jesienna Szkoła XR na Malcie

Naukowcy z czterech ośrodków akademickich z Polski, Grecji i Malty realizujący międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus+, którego liderem jest zespół z Instytutu Kultury UJ wrócili właśnie ze szkolenia dotyczącego zastosowania nowych technologii immersyjnych w kulturze i sztuce.

Biorący udział w projekcie naukowcy z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriana w Atenach, Uniwersytetu Maltańskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego spotkali się na Malcie, by wspólnie przeszkolić się z zastosowania nowych technologii immersyjnych w kulturze i sztuce. Zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego reprezentowały dr hab. Marzena Barańska, prof. UJ, dr Katarzyna Kopeć oraz będąca kierownikiem projektu dr Marta Materska-Samek.

Jesienne szkolenie z zastosowania nowych technologii immersyjnych trwało od 27 września do 1 października 2021 roku i było pierwszym spotkaniem zespołu poza przestrzenią cyfrową. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią SARS-COV2 w spotkaniu na Malcie ograniczono grono przedstawicieli każdej z uczelni partnerskich. Dr Adnan Hadzi [Hadziselimovic] zaplanował wraz ze swoim zespołem liczne warsztaty, podczas których przybliżył pozostałym uczestnikom przykłady zrealizowanych przez naukowców z Uniwersytetu Maltańskiego projektów, w których zastosowano rozszerzoną rzeczywistość (AR) oraz wirtualną rzeczywistość (VR). Gospodarze jesiennej szkoły XR -partnerzy z Uniwersytetu Maltańskiego gościli 10 osób z Polski i Grecji. Ponadto przebywający na Malcie zespół zainaugurował pracę w ramach sześciu grup roboczych nad stworzeniem sylabusów kursów poświęconych technologiom immersyjnym, które w przyszłości zostaną włączone do oferty dydaktycznej skierowanej do przyszłych artystów i menadżerów kultury i mediów.

Szkolenie w zakresie wykorzystania nowych technologii immersyjnych było pierwszym z cyklu – kolejne szkolenia planowane są w lipcu 2022 roku w ramach letniej szkoły, również organizowanej na Malcie. Tym razem wezmą w niej udział nie tylko badacze, ale przede wszystkim studenci, dla których planowane są warsztaty, umożliwiające zdobycie doświadczenia w zakresie wykorzystania nowych technologii immersyjnych, takich jak rozszerzona rzeczywistość, rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość mieszana oraz sposobów ich wykorzystania w celu angażowania odbiorców.


„Noccc” na Festiwalu Przemiany w Warszawie!

Po światowych wojażach i polskiej premierze we Wrocławiu na Nowe Horyzonty Noccc (reż. Weronika Lewandowska, Sandra Frydrysiak) zagości w stolicy już za tydzień. Zapraszamy na Festiwal Przemiany Centrum Nauki Kopernik 8, 9 i 10 października.

Festiwal Przemiany Centrum Nauki Kopernik odbywający się w tym roku pod hasłem Klimat nas zmienia, proponuje przegląd doświadczeń VR, który pozwoli spojrzeć na zmiany klimatu przez pryzmat trzech różnych doświadczeń wirtualnej rzeczywistości (edukacyjno-artystycznych i poetyckich). Całość zaprezentowana zostanie w przestrzeni instalacji kinetyczno-sensorycznej od PAPER HEROES. Zaprezentowane zostaną: Meet Your Carbon Footprint, Tree VR, oraz Noccc.

Kuratorką strefy VR-owej na Festiwalu Przemiany jest reżyserka doświadczenia Noccc: Weronika Lewandowska

Kuratorem Festiwalu Przemiany: Krzysztof Kornas

Organizatorzy:
Centrum Nauki Kopernik
Nowe Horyzonty
vnLab
Szkoła Filmowa w Łodzi / PWSFTviT
Centrala FILM

Pracownia S3D na półmetku projektu

Zakończył się kolejny „lab” (6-21 września) w programie badawczym Pracowni S3D vnLAB. Zespół zrealizował już połowę zaplanowanych zdjęć w ramach projektu.

W trakcie ostatniej sesji badawczej (17 września) odbyło się także otwarte seminarium wizualne Pracowni S3D vnLAB, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Seminarium było dostępne „na żywo”, a dzięki współpracy z DOM (Dział Obsługi Multimediów Szkoły Filmowej w Łodzi), realizacja oraz transmisja odbyły się także na platformach Zoom i Vimeo.

OBEJRZYJ SEMINARIUM

Wśród gości („na żywo” oraz online), poza wykładowcami i pracownikami Szkoły, byli także obecni przedstawiciele m.in.: PISF, SFP, SPPA, ŁFC, Politechniki Łódzkiej, ASP Łódź, ASP Kraków.
W ramach spotkania, poza prezentacją członków pracowni oraz jej działalności, zostały zaprezentowane materiały zarejestrowane w ramach badań od początku projektu.
Odbył się także pokaz zwiastuna filmu IN SIDE (w wersji 3D) powstającego w ramach projektu, którego wersja 2D ma już blisko tysiąc odsłon na szkolnym profilu VIMEO.

OBEJRZYJ ZWIASTUN FILMU InSide W 2D

Zgodnie z obietnicą prezentujemy Państwu także zwiastun filmu „IN SIDE” w wersji 3D (SBS)

LINK DO POBRANIA ZWIASTUNA FILMU „IN SIDE” 3D

Następne zdjęcia Pracowni S3D oraz okazja do kolejnego spotkania już w listopadzie, w budynku CNM w Szkole Filmowej.